Termíny schůzí v roce 2017

Schůze KMS se konají zpravidla každé poslední úterý v měsíci od 19. 00 hod.  v hospůdce Revír, pokud není v předchozím zápise uvedeno jinak

 

 

 

 MK