Termíny schůzí v roce 2018

Schůze KMS se konají zpravidla každé poslední úterý v měsíci od 19. 00 hod.  v hospůdce Revír, pokud není v předchozím zápise uvedeno jinak.

(Například říjnová schůze bude ve středu 31. 10. 2018 od 19.00)

 

 

 

 MK