Zvonice a zvoničky

Vážený pane Vaňuro,

 

navazuji tímto na zaslanou pozvánku ze dne 23.05.2016 na informační schůzku k akci Dny evropského dědictví, která proběhla na magistrátu města 30.05.2016. Přítomní byli seznámeni s konceptem Dnů evropského dědictví pro Hradec Králové s místním tématem „Zvonice a zvoničky“. V Hradci Králové proběhne akce v sobotu 10.09.2016.

 

Na schůzku se dostavili tito zástupci KMS a přislíbili aktivní spolupráci a účast na projektu: Nový Hradec Králové, Piletice, Pouchov, Věkoše, Pražské předměstí- jih, zástupce Bílé věže, zástupce děkanství.

 

Dovoluji si Vás znovu oslovit s žádostí o spolupráci na této akci. Vzhledem k termínu přihlášení vybraných zvoniček do centrálního systému na www.ehd.cz, ze kterého se poté seznam objeví také např. v Mladé frontě a budeme je uvádět v letácích a na webových stránkách města. Leták, který k této příležitosti budeme připravovat, bude obsahovat mapku s vyznačenými zvoničkami, popisek a fotografie.

Pokud máte zájem o aktivní spolupráci, chtěla bych Vás tímto požádat o doplnění informací, které jsou podmínkou pro přihlášení památek do systému a které bychom také využili při vytváření brožur a letáků. Potřebovala bych doplnit:

 

1.       Pokud máte k dispozici nějaké informace vztahující se ke zvoničce v Roudničce – např. historie, příp. zajímavost či příběh vztahující se k ní, staré fotografie, atd.

2.       Případná nabídka doprovodné akce (vč. případného zvonění pro veřejnost – heslo „Rozezvoňte Hradec“) a časové rozmezí, kdy by akce mohla probíhat.

3.       Odpovědná osoba, kterou bychom mohli v případě potřeby kontaktovat (jméno, příjmení, telefon, e-mail).

 

Odpovědi na otázky a případně další informace mi, prosím, pošlete do 30.06.2016. Předem děkuji.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat mě nebo kolegyni Milenu Březinovou (Milena.Březinova@mmhk.cz, 495 707 291).

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Ludmila Vasserbauerová

odbor památkové péče

 

+420 495 707 699

Ludmila.Vasserbauerova@mmhk.czMK