Poslední informace k budově bývalého MNV (Místní národní výbor)MK