Nejdůležitější příjmy a výdaje SK za rok 2011

                           Přehled nejdůležitějších příjmů a výdajů SK za rok 2011

 

Příjmy               

                              Masopust                                                              1308 Kč

                              Město dotace                                                     12100 Kč

                              Příspěvky členské                                           24050 Kč

                              Pronájem klub+gril                                        32200 Kč

                              Tenis kurt                                                           40664 Kč

                              Celkem                                                              110 322 Kč  

 

Výdaje               

                             Provozní                                                            48294 Kč

                                   z toho   ČEZ                   22869 Kč

                                                  Veolia                 5982 Kč

                                          Nájem město           13697 Kč

                              Akce děti                                                              10906 Kč

                              Další(antuka,odměny turnaje,                    20100 Kč   

                                       poplatky  a atd.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                              Celkem                                                                   79300 Kč

   Stav peněžních prostředků k 31.12.2011                             92 302 Kč

 

 

 

 MK