Masopust 2017

Masopust 2017

Řízná dechovka zněla v Hradci Králové – Roudničce v sobotu 25. 2. 2017. Konal se zde po několikaleté přestávce již čtvrtý masopustní průvod. Přes třicet masek se sešlo před polednem na nedalekém golfovém hřišti, aby pak zvesela prošly celou Roudničkou. V pestrém průvodu šli nejen dospělí, ale také místní mládež. Ta tvořila dokonce větší polovinu masopustní party.

Téměř v každé ulici připravili pro masky sousedé společně zastávku s pohoštěním. Masky si s nimi zatančily za zvuku Skautské dechové hudby Hradce Králové a také předvedly připravené scénky s medvědem, kohoutem nebo ženichem a nevěstou.  A jak průvod pokračoval dál, rozrůstal se o další lidi, kteří se k němu přidávali. Poslední zastavení se konalo před pátou hodinou a všichni, včetně muzikantů zde ocenili mimo jiné vývar s játrovými knedlíčky.

I když pak dechovka odjela, zábava, ale již jen dospělých, pokračovala. Při hudbě místních kytaristů se zpívalo a tančilo v hospůdce Revír až do půlnoci. Byly také sečteny dobrovolné finanční příspěvky, které vybral během průvodu bankéř spolu s masopustní policií. Získána částka bude dobrým základem pro další sousedské akce v Roudničce.       

Další fotografie    a také film MASOPUST 2017                                                                                                                                         M. Kraus

 MK