03 Když jsou manželé Trojanovi na dovolené

03 Když jsou manželé Trojanovi na dovolené

... starají se o hosty ve výčepu i v zahrádce Maruška s Mirkem.



MK