Dětský maškarní bál

Dětský maškarní bál

Byl jako vždy úspěšný, o čemž svědčí tyto FOTOGRAFIE.

MKMK