2016-06-19 Pochod okolo Roudničky

2016-06-19 Pochod okolo Roudničky

Jak bylo již dříve avizováno, místo Plavby po Roudničáku jsme letos zkusili udělat Pochod okolo Roudničky. Akci méně náročnou, neboť chodit mohou i ti, co se bojí sednout do kánoe. Od Plaveb ale neupouštíme, pouze se je budeme snažit dělat v liché roky a Pochody v roky sudé, jako je ten letošní.

Takže první ročník Pochodu okolo Roudničky se konal 19. června 2016 a na start se dostavilo 44 účastníků, kteří ve skupinkách prošli v pohodě jednou ze dvou tras (4 a 7 km). Na kontrolních stanovištích si do mapky otiskli razítko. Dále si mohli přečíst několik poučných letáčků se zajímavými informacemi o lese a životě v něm. Velký úspěch měla i tzv. lesní pedagogika. Delší trasa vedla kolem rozhledny, kde bylo možno získat speciální razítko Milíře. Jak nám tam řekl pan Danihelka, naše akce bude zapsána i do kroniky rozhledny.

Z fotografií je zřejmé, že přes ne zcela příznivé počasí se pochodu zúčastnili Roudničáci všech věkových kategorií a dokonce i hosté (zástupci TJ Sokol Semechnice a starosta této obce, která u nás kdysi vyhrála pohár v nohejbalovém turnaji).

Na hřišti se pak opékaly buřty a bylo zde i několik zajímavých atrakcí pro děti. Škoda jen, že dlouho nacvičovanou hudební produkci u ohně předčasně ukončil déšť.

Zde můžete vidět více fotek z Pochodu. A také se se dozvíte, kdo z našich sousedů se zasloužil o přípravu a průběh akce.

MK

 MK