07 Oprava prašné části Zalomené ulice - SPLNĚNO v r. 2015

07 Oprava prašné části Zalomené ulice - SPLNĚNO v r. 2015

Jedná se o Zalomenou ulici pod lesem. Je zpevněná pouze kamennou drtí, což vede za suchého počasí k velké prašnosti, po deštích zde naopak vznikají louže ve výmolech. V roce 2009 bude zpracován projekt (vč. odtokových poměrů) a v roce 2010 by mělo dojít k rekonstrukci.

Do té doby se KMS pokusí řešit spolu s magistrátem zpomalení jízdy automobilů v této ulici vhodným a pro všechny přijatelným způsobem.MK