05 Rekonstrukce dětského hřiště u sportovního klubu

V oploceném prostoru u sportovního klubu by lylo potřeba opravit a doplnit hrací prvky pro děti.

Vaše náměty a připomínky jsou vítány.MK