01 Co s budovou bývalého národního výboru?

01 Co s budovou bývalého národního výboru?

 

Budova je v neutěšeném stavu. Město nepovažuje za vhodné vkládat peníze do její opravy. Na veřejné schůzi KMS s občany a pracovníky magistrátu 26.02.2009 bylo doporučeno, aby si občané Roudničky zřídili "okrašlovací spolek", budovu odkoupili, sami opravili a podle potřeby využili. Ale jak??? Školka? Posilovna?? Zbourat a postavit něco užitečnějšího?? Vaše náměty na další postup v této věci jsou vítány. Za první náměty děkujeme a prosíme ostatní, aby připojili své nápady.

Zde je jeden z návrhů, co dál (studie):

 

 MK