Park Golf - plánovaná výstavba

Celý projekt prošel více než 5-ti letým posuzováním včetně náročného vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Území pro výstavbu je dlouhodobě sledováno jako lokalita s důležitým krajinotvorným významem pro město.

Snaha o zachování maximálně nezastavěného území mezi městskými částmi Třebeš a Roudnička podporující nerušené dálkové pohledy na kopec Sv. Jana vedl ke snaze o stabilizaci území. Původně zemědělské využití tak bylo změnou územního plánu kvalitativně posunuto směrem k založení organizované krajinné zeleně golfového hřiště. Významným ekologickým prvkem je i zahrnutí a tedy řešení biokoridoru v návaznosti na potok Biřička.

Pro situování doprovodných staveb byly zvoleny polohy, pohledově ukryté za hřbetem ukončujícím kopec Sv. Jana a zároveň umožňující bezkolizní napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

   

1. Pohled od severozápadu (za parkovištěm a stromy v pozadí vede silnice do Roudničky).

 

2. Pohled od severovýchodu - ze silnice do Roudničky.

3. Pohled od jihovýchodu - ze silnice z Roudničky směrem do města. 

Areál sestává ze tří hlavních částí:

·         Objekt golfového klubu s restaurací a hotelem (55 lůžek)

·         Objekt cvičného odpaliště

·         Objekt technického zázemí hřiště – umístění u Střeleckého klubu

 V objektu golfového klubu se předpokládají následující činnosti:

·         Zázemí pro golfovou činnost

·         Welness (sauny, vířivky,..)

·         Vnitřní (indoor) golf

·         Doplňkové služby - masáže, kosmetika, rehabilitace

·         Restaurace se salónky

·         Golfová prodejna

·         Hotelové buňky                   

Předpokládá se rozšíření  6-ti jamkového hřiště na 9-ti jamkové.

Zpevněná plocha parkoviště pro 115 aut bude od silnice oddělená stromovou a keřovou výsadbou.

Vyprojektoval Ateliér architektury, Šuda – Horský, a.s.MK