Zasloužili se o masopust

12.03.2010 21:39

 

 

Další pomoc a dary          
               
manželé Krušinovi výroba masek        
Karel Dostál výroba masek        
Ivana Frydrychová výroba masek a příprava výborného guláše  
manželé Romanovi výroba masek        
paní Pitašová ušití kostýmu pro Laufra    
manželé Krausovi výroba masky medvěda    
    zakoupení látky na kožich a materiálu na  masky  
Kamila Malá zakoupení surovin na guláš a plastového nádobí
    plus 2 basy piva, osobní pozvání sousedů  
Marcela Karásková pomoc v klubovně        
Tereza Frydrychová, Renata Homolková, Naďa Horáková, Dana Komorová,
Petra Poláčková, Zdeněk Klubrt, Pavel Nesvačil - osobní pozvání sousedů 
Všem patří dík, neboť věnovali svůj čas, což je někdy víc než peníze.  
               
Dále nám pomohli a děkujeme našim přátelům mimo Roudničku:  
kapelník Milan Vencl a jeho malá dechová hudba VALÁNEČKA z Valu v Orl. Horách 
Pavel Hučík (Kluky) zapůjčení obleku pilota    
Obec Semechnice zapůjčení kostýmu klauna, kominíka a kočárku
    ušití kostýmu medvěda    
Marie Jelínková (Praha) látky na kostýmy        
               

—————

ZpětMK