2010-09 Zápis č.09

16.11.2010 21:02

 

 Zápis KMS ROUDNIČKA č. 9

 

 

ze dne 2. 11. 2010

 

 

Přítomni: Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta , Kraus Marcel, Bartošová Veronika, Zadrobílková Iva, Malá Kamila, Jarkovská Romana, Dohnal Martin

Omluveni: Božena Firmanová, Martin Poláček

Hosté: Hušková Johana

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

1.    Předseda informoval KMS o schůzce na Magistrátu města ohledně úklidu sněhu a následného vývozu komunálního odpadu. Ředitelé Technických služeb HK i Hradeckých služeb,a.s. přislíbili, že situace z loňské zimy se nebude opakovat a odpad bude včas vyvážen.

2.    Členka KMS Romana Jarkovská podala informace o schůzi valné hromady Sportovního klubu Roudnička. Vedení Sportovního klubu Roudnička se usneslo na oddělení činností Sportovního klubu a KMS Roudnička. Na návrh Sportovního klubu Roudnička se akce dříve společné, nyní budou rozlišovat na sportovní, které bude pořádat jen Sportovní klub Roudnička a akce ostatní, pořádané pod záštitou KMS. Vzhledem k této skutečnosti KMS na své příští schůzi přehodnotí plán akcí na rok 2011. 

3.    Pokladník KMS Romana Jarkovská informovala o stavu na účtu KMS Roudnička. Jedná se o částku Kč 19.383.-Kč.

4.    Marcel Kraus informoval o zaslání finanční pomoci obyvatel Roudničky do povodněmi zasažené oblasti na Liberecku. Celkem bylo vybráno 11.000,- Kč a tato částka byla zaslána na účet obce Oldřichov v Hájích. Podrobnosti a kopie peněžních poukázek jsou uvedeny na www.roudnicka-hk.cz (rubrika Aktuality).

5.    Letošní akce drakiáda, která byla plánována na podzim, se nestihla zorganizovat. Drakiáda byla přesunuta na příští rok. Patronem Drakiády bude, tak jako v roce 2010, Romana Jarkovská.

6.    Paní Johana Hušková (host schůze) informovala KMS o připravované akci v klubovně SK. Jedná se o výtvarnou adventní činnost. Den konání je 28. 11. 2010 od 15.hodin. Pokladník Romana Jarkovská KMS informovala, že je možné na tuto akci z rozpočtu KMS vyčlenit částku 1.500,-Kč. KMS s tímto souhlasila. Dále Johana Hušková informovala o připravované akci „Putování k vánočnímu stromečku“. Tato akce se bude konat 19. 12. 2010 od 15 hodin. Sraz: na konci Roudničské ulice u lesa. Případné dotazy je možné zaslat na e-mail johana.huskova@centrum.cz. Na tuto akci KMS nevyčlenila žádné finanční prostředky.

7.    KMS žádá Magistrát města o poskytnutí jmenného seznamu adres a dat narození občanů trvale přihlášených v Roudničce (bez rodných čísel). Jedná se pouze o důchodce nad 65 let, případně i mládež do 15 let (zde stačí pouze ročník). Údaje by sloužily KMS k organizování akcí na podporu společenského života v Roudničce – blahopřání důchodcům k narozeninám, adresné zvaní na akce pro malé děti a mládež, apod.

8.    KSM vyzvala občany, aby na e-mailovou adresu „KMS-ROUDNICKA@seznam.cz“ do 15. 11. 2010 podali podněty a připomínky k jízdnímu řádu MHD HK. Výzva bude umístěna na webových stránkách KMS a vyvěšena na autobusových zastávkách MHD v městské části Roudnička.

9.    Veronika Bartošová vznesla požadavek na vyspravení (recyklátem) výmolů v nejužším místě v ulici K Chatám.

10. KMS opakovaně žádá o opravu ulice Zalomená v části u lesa, kde bylo slíbeno alespoň občasné zavezení výmolů recyklátem do doby, než dojde ke komplexní rekonstrukci. (Vzhledem k bodům 8 a 9 bude kopie tohoto zápisu zaslána na TSmHK, panu Pospíšilovi).

Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení :

1. Zorganizovat s novým vedením města schůzku ve věci zamezení dalšího chátrání budovy bývalého MNV.

2. KMS opětovné žádá o upravení ulic Ve Svahu, K Polabinám a Zalomená.

3. KMS žádá o vyspravení (recyklátem) výmolů v nejužším místě v ulici K Chatám.

4. Zorganizovat s novým vedením města schůzku za účastí zástupců Sportovního klubu Roudnička ve věci:

- vybudování dětského hřiště a sportoviště v areálu SK Roudnička,

- adaptace budovy sportovního klubu.

5. KMS žádá Magistrát města o poskytnutí jmenného seznamu adres a dat narození občanů trvale přihlášených v Roudničce.

—————

ZpětMK