2009-01 Zápis č. 1 - Schůze za účasti pozvaných občanů Zalomené, Horní a části Roudničské ulice

30.01.2009 21:00

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.1

 

ze dne 20.01.2009

 

 

Přítomni:Miroslav Vaňura,Veronika Bartošová,Milan Hovorka,Renáta Krausová,Renáta Hajnová,Iva Zadrobílková,Romana Jarkovská

Nepřítomni-omluveni:Božena Firmanová,Petr Firman,Martin Dohnal

Hosté:Ing Jiří Svátek,Jana Holubová,Renáta Hloušková-představitelé magistrátu

           p.Chrtková,p.Frydrychová,p.Červinka,p.Dobřichovský,p.Dobřichovská,p.Kraus,p.Zoubele,

p.Lukášková,p.Pechová,p.Pecha,p.Čapek,p.Drahorádová.p.Drahorád,p.Krušina,p.Bedrna,

p.Firman Pavel,p.Nesvačil Pavel a další občané Roudničky

 

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

 

       1. R.Jarkovská informovala o programu mimořádné schůze KMS a o přípravě veřejné schůze v městské části Roudnička,která se ukuteční 26.února 2009 od 18 hod v hospůdce Revír.KMS odsouhlasila,že s majiteli hospody bude domluveno,že v den konání schůze nebude otevřeno již od 16 hod jako obvykle, ale až před zahájením schůze,a že po celou dobu konání této schůze bude zakázáno kouření.KMS dále přislíbila paní Janě Holubové,že do konce 6.týdne 2009,tj.do pátku 6.2.,předá organizačnímu oddělení bodový program schůze.

       2. R.Jarkovská přečetla občanům „Sdělení o výsledku šetření stížnosti“,týkající se prašné cesty v horním úseku ul.Zalomená.Pan Ing Svátek poté odpovídal na dotazy občanů a potvrdil,že magistrát v roce 2009 zpracuje dokumentaci a následně bude provedena oprava této komunikace.Na četné dotazy občanů o upřesnění termínu opravy PŘISLÍBIL,že se bude osobně podílet na urychlení celého procesu (od vypracování dokumentace,přes její odsouhlasení Zastupitestvem města a po realizaci opravy)Toto zopakuje i na veřejné schůzi.KMS se dále s občany dohodla,že se zástupci Roudničky zúčastní jednání zastupitelstva,na kterém se schvalování tohoto projektu bude projednávat.

 

      3. KMS znovu upozornila představitele města na naprosto nevyhovující stav budovy bývalého Národního výboru a zdůraznila,že naposledy se zde vymalovalo před volbami v roce 1990 a od té doby budova chátrá.Projekt na opravu,který v roce 2000 zpracoval Ing Dohnal zůstal bez odezvy na Správě nemovitostí.V roce 2007 byla narychlo před koncem roku vybudována přípojka,a od té doby veškeré plánované opravy ustaly.V celé Roudničce není jediná vyhovující místnost,kde by se komise mohla scházet a kde by mohly důstojným způsobem probíhat volby.

    4.  KMS se rozhodla požádat magistrát a jím zřizované organizace o parkovou úpravu na návsi v prostorách bývalého brouzdaliště,a to úpravou zeleně,umístěním laviček a herních prvků pro děti.Možnosti umístění prolézaček přislíbila prověřit u Technických služeb paní Holubová.KMS dále odsouhlasila upořádání sbírky,kterou by se podílela na financování umístění dětských prolézaček

     5. KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

     6. KMS odsouhlasila uspořádání tradičního karnevalu pro děti dne 21.března 2009

     7. Příští schůze KMS se uskuteční 3. února 2009 v 19 hodin na hřišti a jejím programem bude příprava veřejné schůze.

   

 

    Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení jsou :

1.prověřit stav přípravných prací na opravu budovy Národního výboru

2.prověřit u Technických služeb možnost umístit na náves herní prvky pro děti

                          

 

V Hradci Králové 26.01.2009

Za KMS Romana Jarkovská

 

—————

ZpětMK