Za vším jsou lidé

21.03.2011 21:14

 V únoru 2011 se konal v Roudničce již druhý masopustní průvod. I když počet zastávek a množství zúčastněných byly poznamenány školními prázdninami, průvod byl úspěšný. Oproti minulému roku bylo i několik nových masek a nových scének.

Psali o nás v tisku (Hradecký deník), takže si každý mohl přečíst, proč masopust děláme. Co však v tisku nebylo, jsou jména těch, kdo se o tuto novou roudničskou veselici zasloužili. Zde je tedy máme.

Výroba masek: Karel Dostál (maska „slaměný“), Jan Krušina (kohout, kostlivec, plácačka), Iva Pitašová (šití na kohouta), Blažena Kováčiková (dala ušít svatební šaty nevěstě), Marcel Kraus (bába s nůší)

Tisk letáků a dalších materiálů: Vlasta Tušla

Distribuce letáků: Dušan Kováčík, bří Homolkové, Adam McNally, Martin Horák, Renáta Hajnová a další

Obchůzka sousedů ke zjištění zastávek: Renáta Hajnová (Kacamírek), Petra Poláčková (K Rybníku), Pavel Nesvačil (K Polabinám, Ve Svahu, Pod Lesem), Kamila Malá s Lenkou McNally (obě Horní a Ke Křížku), Pavel Firman (Roudničská sever), Jitka Chrtková s Jarkou Romanovou (Roudničská jih), Marcel Kraus (Zalomená)

Hlášení místním rozhlasem: Božena Firmanová

Oblečení báby s nůší: Věra Tušlová

Masopustní scénky:

Dana Kuřová, Pavel Firman a Tony McNally (scénka s kohoutem a vejcem)

Adam McNally, Jirka Homolka a Zdeněk Trojna (scénka s medvědem)

Denisa Rubáková , Dušan Kováčik ml. a Pavel Nesvačil (scénka s nevěstou a ženichem)

Daniel Souček a Pavel Nesvačil (scénka s kostlivcem)

Jiří Sehnoutka a Josef Homolka st. (scénka s Patem)

Výborný masopustní guláš: Lenka McNally (s Kamilou Malou a Boženou Firmanovou)

Pohoštění, případně i finanční příspěvek:  Všichni dobří sousedé na 14 zastávkách

Průvod masek: Všichni další, kdo se zúčastnili

Přátelé ze Semechnic: Zapůjčili kočárek i s miminem, kostým klauna, klobouk ženicha a masku kostlivce. (My jsme zase zapůjčili masku Laufra do Starých Ždánic, kde letos dělali masopust poprvé.)

Řidiči : Všichni, kdo s úsměvem zaplatili pokutu masopustní policii a neuhnuli do bočních ulic nebo svým (většinou drahým) vozem nerozrazili zástup masek.

Úklid klubovny po masopustu: Pavel Firman a Pavel Nesvačil

Poděkování patří i sponzorům - jsou uvedeni v samostatné rubrice.

Z toho všeho plyne, že masopust v Roudničce je akce nejen společenská, ale hlavně společná. Společná nás všech, kteří chceme, aby se nám v Roudničce dobře žilo. Těšme se proto nejen na příští masopust, ale i na spoustu dalších společných akcí, které nás letos čekají, a pokud máme chuť a čas, neostýchejme se pomoct každý sebemenší prací v přípravě a průběhu těchto akcí. Vždyť to děláme pro sebe, naše děti a vnoučata.

A o tom, že Roudničáci rádi i dříve občas vyšli do ulic v maskách,

svědčí i starší fotografie paní Věry Tušlové. 

Další najdete v rubrice Archivní fotografie.                                              MK 

 

—————

ZpětMK