Vyúčtování

21.03.2011 21:00

       Sponzoři

         (McNally, Malý, Sehnoutka, Jarkovský, Ševčík, Kvíz) ….... 2 800,- Kč

       Vybráno během průvodu ………..............................….….. 6 123,- Kč

       Celkem příjmy během masopustu............. ................... 8 923,- Kč

       Neznámý dárce pro SK Roudnička po masopustu.... 6 000,- Kč

•      Sylva a Pavel Hlouškovi přímo na účet SK ............... 1 000,- Kč

         Celkem                                                                   15 923,- Kč

       Odměna 12 hudebníkům ……………...........................………-5 000,- Kč

 

       Zůstatek k rozdělení …………….............................….…… 10 923,- Kč

 

       SK 8308,-  SJK 1308,-   nerozděleno  1307,-  ...............-10 923,-Kč

         Hospodaření s nerozdělenými prostředky ve výši 1307,- Kč bude

         uvedeno v rubrice Vyúčtování finančních příspěvků občanů

   

 

—————

ZpětMK