Vyúčtování masopustního průvodu

12.03.2010 21:10

Děkujeme všem, kdo masopustní průvod finančně podpořili

a zveřejňujeme zde vyúčtování. 

 
Příjmy      
Sponzoři    
Ing. Pavel Karásek (K Rybníku)   500
Ing. Peter Králík (Zalomená ulice) 500
Ing. Kamila Malá (Horní ulice)    500
Tony Mc Nally (Horní ulice)   600
Pavel Nesvačil (K Polabinám)    500
František Nosek ml. (Dolní ulice)  500
Jiří Sehnoutka (Horní ulice)    500
Vítězslav Ševčík (Chatová osada) 250
Celkem sponzoři   3850
Vybrané "pokuty" řidičů  1180
Příspěvky občanů během průvodu 11000
Vybráno celkem   16030
       
Výdaje      
Hudba     -5000
Pohoštění hudebníků   -400
Zisk     10630
       
     

  Rozdělení zisku  
1.  Sportovní  klub 3200
2.  Soukromý jezdecký klub 3200
3.  Předpokládaný věcný dar sportovního charakteru klukům 1000
(M. Horák, Jos. a Jirka Homolka, D. Kováčik, N. Němeček - domluví se, co to bude)  
4.  Spolek rodičů a přátel Roudničky 3230
(Spravuje Renata Krausová)  
Celkem rozděleno   10630

Jak již bylo řečeno, průběžně budeme zveřejňovat i to, na co budou výše uvedené

částky použity. Pro úplnost nutno dodat, že kromě položek 3 a 4 jsou v úschově u R. Krausové ještě peníze z dražby obrazů pana Krušiny - 2320,- Kč (podrobnosti v rubrice NOVINKY z 28. listopadu 2009). Celkem máme tedy k dispozici mimo fondy KMS 6 550,- Kč. Tyto peníze musí být vedeny mimo KMS, protože KMS nemůže přijímat drobné finanční příspěvky občanů.

M.K.

—————

ZpětMK