Velká veřejná schůze občanů Roudničky za účasti pracovníků magistrátu

26.02.2009 18:00

 

Schůze se zůčastnilo kolem 130 občanů Roudničky. Jednalo se o mnoha aktuálních probléméch, jako jsou:

dětské hřiště,   budova bývalého MNV,   zimní údržba komunikací,   golfové hřiště,   oprava Zalomené ulice pod lesem,  lavičky u prodejny a další (podrobnější informace budou uvedeny v nejbližším zápise ze schůze KMS).

Připomínky občanů se týkaly například nepřiměřeně rychlé jízdy automobilů, rozšíření silnice u Duranu, změny jízdního řádu linky 16. Přítomní byli svědky i několika ostřejších výměn názorů. První spor se rozhořel ohledně výstavby budovy na golfovém hřišti.

Druhá slovní přestřelka vzplála mezi sousedy panem Kopáčem a manžely Červinkovými ohledně průjezdu těžké stavební techniky uličkou u jejich domů.

Jinak byl průběh schůze klidný. Všechny připomímky a náměty komise místní samosprávy zahrne do svého plánu práce a průběžně bude občany informovat o postupu při jeho plnění, mimo jiné i prostřednictvím těchto stránek.

MK 1. 3. 2009

 

 

 

 

 

 

 

—————

ZpětMK