U koho se průvod zastaví

17.02.2010 23:01

 

TRASA MASOPUSTNÍHO PRŮVODU

Vážení sousedé,

dne 20. února 2010 se pokusíme uspořádat masopustní průvod. V maskách a v doprovodu dechovky projde Roudničkou pěšky či na koních přes 30 rodičů, starších dětí a také přátel Roudničky z okolí. Kolem 70 sousedů nabídlo malé pohoštění, aby průvod mohl ve zdaru projít celou Roudničkou. Počítáme proto s asi 40 krátkými zastávkami před domy našich sousedů. Abychom to stihli, bude většina zastávek „skupinových“ pro několik sousedů společně. Alespoň se můžete domluvit mezi sebou, kdo jaké maličké symbolické pohoštění připraví.  Můžete se k průvodu připojit i bez masek.

Průvod vyjde před 9.00 hod. od rybníka a ukončení předpokládáme kolem 17.30- 18.00 hod. u lesa na jižním konci Roudničky. Trasa průvodu a zastávky budou přibližně takové (ke změnám určitě dojde):

1.      U Zadrobílků, Máců, Dejnožků  (cca v 8.45- 9.00)

2.      K Rybníku - u Petrů + nejbližší sousedé

3.      U Karásků a Dominiků

4.      U Kováčiků + sousedé

5.      U Košťálů, Klubrtů, Tlapáků,Puchrů

6.      U Kremsů

7.      U Bodruckých (cca v 10.15)

8.      Pod Lesem 1 – u Ranných a Helvichů

9.      Pod Lesem 2 – u Hermannů a Hloušků

10.  Pod Lesem 3 – u Smotlachů

11.  Roudničská – u paní Lankašové a sousedů??

12.  Dolní – u Nosků ml.+sousedé

13.  Dolní –  u Nosků st.+sousedé

14.  Roudničská – u bývalé prodejny (cca v 11.30)

15.  Roudničská – Horákovi, Vávrovi, paní Kejřová

16.  Ve Svahu – u Nováků

17.  Klubovna SK – přestávka

(12.15 – 13.00)

 

18.  K Polabinám 1 – u Pitašů, Tušlů, Poláčků, Kutílků

19.  K Polabinám 2 – u Krtičků, Černých, Cendelínů, Černovských, Václavíků

20.  K Polab. 3– u Nesvačilů, Rotterů

21.  Roudničská – u Pechů?

22.  Roudničská – u Dohnalů, Havrdů

23.  U Bačkovských

24.  U Firmanů (cca ve 14.15)

25.  Ke Křížku – u Neufussů

26.  Horní - sever 1 – u Dyntarů,  Reslerů a Hubnerů

27.  Horní - sever 2 – u Novotných a Madurkayů

28.  Zalomená 1 – u Součků (15.30)

29.  Zalomená 2 – u Krušinů, Drahorádů, Králíků

30.  Zalomená 3 – u Krausů, Dršmídů, Šímů

31.  Zalomená 4 – u Otčenášků , Kulhánků  

32.  Horní (jih u lesa) 3 – u Tonyho a Pospíšilů

33.  Horní 4 – Komorovi, Vinopalovi

34.  Horní 5 – Malí,  Jezberovi, Drbalovi,

35.  Horní 6 - paní Schröterová, pan Šatinský, Martínkovi, Kvízovi 16.45

36.  Roudničská – u Karnasů, paní Pošvové, Kačírkovi, Huškovi

37.  U Homolků, Chrtků, Frydrychů

38.  U Romanů (17.30 – 18.00)


M.K.

 

 

—————

ZpětMK