2014-01 Zápis č. 1

03.03.2014 20:33

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2014/1

 

ze dne 28.1.2014

 

Přítomni: Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Firmanová Božena, Poláček Martin

               Dohnal Martin, Vaňura Miroslav

Omluveni: Bartošová Veronika

Nepřítomni: Malá Kamila, Jarkovská Romana, Zadrobílková Iva, Firman Pavel

Hosté: Klára Litterová

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

--------------------------------

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

 

2007/1/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Stav: trvá – v řešení MMHK.

Vývoj:

M. Kraus podal informaci o jednání s náměstkyní A. Maclovou a vedoucím odboru M. Šimůnkem.

M. Dohnal podal informaci o jednání s hlavním architektem Brůnou.

Další setkání členů KMS s arch. Zadrobílkem proběhne na nejbližší schůzi KMS.

 

2008/1/1 – 2013/6/6 – KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy budou opraveny ulice Ve Svahu a K Polabinám.

Stav: trvá

 

2009/1/1 – 2011/5/2 – KMS žádá o řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“ - o zařazení do plánu investic na rok 2014 „Rekonstrukce komunikace pod lesem-bezejmenná.

Stav: trvá – v řešení MMHK

Aktuálně: MMHK sděluje, že oprava ulice v plánu investic ani na 2014 není

 

2009/3/9 - Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení.

Stav: trvá – pozastaveno MMHK

 

2009/11/5 – KMS žádá o vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička.

Stav: trvá – pozastaveno MMHK

 

2011/5/4 – KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2012/7/2 – KMS žádá o rozšíření místního rozhlasu do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Stav: trvá – v řešení MMHK

 

2013/4/24 – KMS Roudnička žádá MMHK o opravu propadlého hydrantu (u č.p. 68).

Stav: trvá – v řešení MMHK

Aktuálně: MMHK sděluje, že propadlý hydrant se nepodařilo opravit na podzim, bude opraven na jaře.

 

2013/6/2 – KMS nabízí městským nebo dalším organizacím k odvozu a využití skateboardové rampy, které se aktuálně nacházejí v Roudničce v ulici Ke Křížku. Interním zjišťováním se nepodařilo zjistit majitele ani využití v rámci Roudničky. Pokud není zájem o využití v rozsahu města, žádá KMS MMHK o odvoz těchto ramp a jejich likvidaci.

Stav: vyřešeno

Aktuálně: Rampy odvezeny.

 

2013/6/4 – KMS žádá o zajištění generálního úklidu interiéru budovy bývalého MNV. V budově je umístěna hlasatelna místního rozhlasu a vzhledem ke stavu budovy jsou podmínky pro hlasatelku nedůstojné až nebezpečné.

Stav: vyřešeno

Aktuálně: KMS si má dle SNHK uklidit sama.

-------------------------------

Nově projednané body:

 

2014/1/1 – Předseda KMS podal zprávu z pravidelného setkání předsedů komisí s primátorem města.

 

2014/1/2 – KMS děkuje všem organizátorům Putování k betlému a Mikulášské nadílky.

 

2014/1/3 – KMS schvaluje následující výdaje: 499,- Kč za doménu www.roudnicka-hk.cz

 

2014/1/4 – KMS projednala předběžný plán akci v Roudničce na rok 2014, včetně finančního krytí

 

2014/1/5 – paní K. Litterová informovala o potížích s nalezením vhodného termínu pro konání Olympijského kempu. KMS doporučuje spojit tuto akci s Dětským dnem.

--------------------------------

Požadavky na MMHK:

Žádné nové úkoly – ostatní-viz. „Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek“

--------------------------------

Příští schůze KMS Roudnička – 25.2.2014 v 19 hod. v klubovně SK Roudnička (na hřišti).

 

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Martin Poláček

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou.

—————

ZpětMK