2013-07 Zápis č. 7

14.10.2013 20:33

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2013/7

 

ze dne 8.10.2013

 

Přítomni: Firmanová Božena, Kraus Marcel, Hajnová Renáta,  Bartošová Veronika,

               Poláček Martin, Vaňura Miroslav

Nepřítomni: Zadrobílková Iva, Malá Kamila, Jarkovská Romana, Dohnal Martin,

                   Firman Pavel

Hosté: Červinkovi

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

--------------------------------

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek (včetně zachycení případného vývoje):

2007/1/1 - Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

Stav: v řešení MMHK.

Aktuálně: K vyřešení problému s budovou bývalého MNV v Roudničce se jednání se zástupci MMHK uskuteční v pátek 11.10.2013 v 8:00 v budově MMHK.

2008/1/1 - Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám.

Stav: pozastaveno MMHK

2009/1/1 – Řešení prašnosti ulice Zalomená.

Stav: v řešení MMHK

2009/3/9 - Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení.

Stav: pozastaveno MMHK

2009/11/5 – KMS žádá o vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička.

Stav: pozastaveno MMHK

2011/5/2 – KMS žádá o řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“ - o zařazení do plánu investic na rok 2014 „Rekonstrukce komunikace pod lesem-bezejmenná.

Stav: v řešení MMHK

2011/5/4 – KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

Stav: v řešení MMHK

2012/6/1 – KMS žádá MMHK, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem, kdy zpřístupní (otevře i pro motorová vozidla) část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

Stav: trvá

2012/7/2 – KMS žádá o rozšíření místního rozhlasu do chatové oblast – do ulice K Chatám.

Stav: v řešení MMHK

2013/4/24 – KMS děkuje MMHK za kladné vyřízení požadavku 2013-04-24 – opravit propadlou ulice u č.p.68. Část je již opravena (propadlý kanál), stále však není opraven propadlý hydrant. KMS Roudnička tímto žádá MMHK o provedení i této opravy.

Stav: v řešení MMHK

2013/6/2 – KMS nabízí městským nebo dalším organizacím k odvozu a využití skateboardové rampy, které se aktuálně nacházejí v Roudničce v ulici Ke Křížku. Interním zjišťováním se nepodařilo zjistit majitele ani využití v rámci Roudničky. Pokud není zájem o využití v rozsahu města, žádá KMS MMHK o odvoz těchto ramp a jejich likvidaci.

Stav: trvá

2013/6/4 – KMS žádá o zajištění generálního úklidu interiéru budovy bývalého MNV. V budově je umístěna hlasatelna místního rozhlasu a vzhledem ke stavu budovy jsou podmínky pro hlasatelku nedůstojné až nebezpečné.

Stav: trvá

2013/6/6 – KMS znovu a na základě opakovaných urgencí občanů žádá MMHK o vyjádření, kdy budou opraveny ulice Ve Svahu a K Polabinám.

Stav: trvá

-------------------------------

Nově projednané body:

2013/7/1 – KMS podpoří organizačně a případně i finančně konání drakiády. Ozvučení a moderaci zajistí M. Vaňura. Podrobnosti dohodne s Klárou Litterovou.

2013/7/2 – KMS schvaluje  400,- Kč na blahopřání jubilantovi.

--------------------------------

Požadavky na MMHK:

2013/7/3 – KMS žádá o řešení opakovaných problémů s kontejnery na zelený odpad z chatové osady, která je nepřístupná pro svozovou techniku. Tyto kontejnery stojí dlouhou dobu na chodníku v Roudničské ulici a zápachem obtěžují občany z č.p. 53 a 47. Řešit například vybudováním nového zpevněného stání poblíž na vhodném místě, například místo části zeleně na protější straně ulice, kde nejsou domy v tak bezprostřední blízkosti. Kontaktní osoba pro řešení: p.Červinková tel. 605 814 692

--------------------------------

Příští schůze KMS Roudnička - 29. 10. 2013 v 19.00 hod. v klubovně SK Roudnička (na hřišti).

 

za KMS:     Miroslav Vaňura v. r.

Zapsal:       Martin Poláček

Příloha:     Prezenční listina z jednání – donesena osobně na MMHK Veronikou Bartošovou.

—————

Zpět



MK