2013-05 Zápis č. 5

05.08.2013 17:09

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2013/5

 

ze dne 4.6.2013

 

 

Přítomni: Firmanová Božena, Poláček Martin, Kraus Marcel, Dohnal Martin, Firman Pavel, Hajnová Renáta, Vaňura Miroslav

Omluveni: Zadrobílková Iva, Malá Kamila, Bartošová Veronika, Jarkovská Romana

Nepřítomni:

Hosté: --

Místo konání: hospůdka Revír, Roudnička

    

2013/5/34 – KMS Roudnička žádá MMHK o opravu propadlé ulice „K Rybníku“. Jedná se o propadlou část okolo vodního hydrantu hned ze začátku ulice, tedy od vjezdu z ulice Roudničská.

___________________________

2013/5/35 –  Termín příští schůze KMS Roudnička – úterý 27.8. 2013 v 19:00 v klubovně SK Roudnička. 

___________________________

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

V řešení MMHK

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

V řešení MMHK

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

pozastaveno MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2012-06.1

KMS žádá magistrát, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem, kdy bude otevřena část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

trvá

2012-07.1

Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka nedostatečně brání pádu do prohlubně (cyklostezka se zužuje a končí prohlubní – viz fotodokumentace). Toto řešit systémově rozšířením zábradlí.

 

V řešení MMHK

2012-07.2

Rozšířit veřejný místní rozhlas také do chatové oblasti(Ulice K Chatám)

V řešení MMHK

2013-04.24

KMS Roudnička žádá MMHK o opravu silnice, respektive uzávěru vody umístěného do komunikace v ulici „Roudničská“ u odbočky do ulice „Ve svahu“ (mezi domem Horákových a Vávrových). Při každém dešti z uzávěru vyvěrá voda a tvoří velikou kaluž. Dále KMS Roudnička žádá na tom samém místě o opravu kanálu – kanalizačního víka, který je propadlý a tím i nebezpečný.

trvá

2013-04.26

V návaznosti na dosud nerealizovaný požadavek 2009-11.5, týkající se nového dětského hřiště v blízkosti klubovny SK Roudnička, KMS žádá MMHK alespoň o opravu/obnovu stávajících herních prvků na stávajícím dětském hřišti tamtéž.

trvá

 

—————

ZpětMK