2013-03 Zápis č. 3

13.04.2013 11:40

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2013/3

 

ze dne 26.3.2013

 

 

Přítomni: Firmanová Božena, Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Bartošová Veronika, Firman Pavel, Poláček Martin

Omluveni: Zadrobílková Iva

Nepřítomni: Malá Kamila, Kraus Marcel, Jarkovská Romana, Dohnal Martin

Hosté: Luboš Seidl – Městská policie Hradec Králové

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

    

2013/3/12 – Stanovisko – KMS Roudnička schvaluje příspěvek 1.000,-Kč na nákup dárků do soutěží Dětského karnevalu, který KMS pořádá v sobotu 6.4. 2013 v Hospůdce Revír.

_____________________

2013/3/13 – Odpověď MMHK na – Návrh Marcela Krause blahopřát jménem KMS obyvatelům Roudničky už i k životnímu jubileu 80 let – V této souvislosti si MMHK dovoluje upozornit, že pro osmdesátileté občany města se každý měsíc konají setkání jubilantů s primátorem města. Do obřadní síně domu U Špuláků na Velkém náměstí jsou zváni jubilanti podle měsíce narození. Je pro ně připraven krátký kulturní program, primátor města všem osobně blahopřeje, předá květinu, pamětní list a malý dárkový balíček. Pokud i přes uvedené skutečnosti bude KMS Roudnička 80-letým jubilantům blahopřát, je tato iniciativa příkladná.

KMS Roudnička bude osmdesátiletým občanům Roudničky přát i přes setkání těchto jubilantů s primátorem města. Za KMS Roudnička za tato setkání přebírá odpovědnost Marcel Kraus.

_____________________

2013/3/14 – Informace DPMHK – Od nového jízdního řádu bude spoj na lince č.16 s odjezdem z Hlavního nádraží v 21:33 (21:30 v sobotu a v neděli) prodloužen do Roudničky (v současné době končí spoj na Podzámčí). Naopak spoj s odjezdem z Hlavního nádraží v 23:14 nebude zajíždět do Roudničky a bude končit na zastávce Podzámčí. Spoje ve večerních hodinách mají velmi malé využití a po spoji v 23:14 jede za 14 minut další spoj v 23:28 který bude stejně jako v současné době zajíždět do Roudničky. O přesném termínu změny jízdního řádu bude KMS DPMHK informovat.

_________________________

2013/3/15 – Odpověď MMHK na – Žádost komise o vybudování nových reproduktorů v chatové části Roudničky v souvislosti s avizovaným „průzkumem terénu“ ohledně opravy místních rozhlasů (požadavek 2012-07.2) – Po zpracování kompletní technické dokumentace obecních rozhlasových systémů bude následovat řešení jednotlivých požadavků. Požadavek pro vybudování nových reproduktorů v chatové části Roudnička bude realizován dle technických možností. 

_________________________

2013/3/16 – Dodatečná odpověď na – Požadavek na opravu zábradlí na hrázi rybníka (požadavek  2012-07.1) – Dne 11.1. 2013 byl odborem správy majetku města MMHK zaslán požadavek na opravu zábradlí u rybníka v Roudničce Městským lesům Hradec Králové, jako správci rybníka. Poničené zábradlí bylo následně opraveno.

_________________________

2013/3/17 – Požadavek – KMS Roudnička žádá MMHK - Městkou polici Hradec Králové o řešení situace se psy žijícími v domě v ulici Roudničská naproti „křížku“ -  Kuřinovi. Je to již několik let trvající problém, kdy se o psy nikdo pořádně nestará. Psi často volně pobíhají po Roudničce, vnikají na soukromé pozemky, zadávili již několik koček a dalších zvířat. Jejich i několikahodinový štěkot často ruší občany Roudničky.

_________________________

2013/3/18 – Odpověď MMHK na – Žádost KMS Roudnička o zprostředkování schůzky ve věci rekonstrukce bývalého objektu MNV – Ze strany kanceláře náměstka primátora dr. Jindřicha Vedlicha byly navrženy termíny pro schůzku, která by se konala na půdě Magistrátu města Hradec Králové za účasti Ing. Maclové, náměstkyně primátora, Ing. arch. Brůny, vedoucího odboru hlavního architekta a Mgr. Votroubka, vedoucího odboru správy majetku města.

KMS Roudnička se rozhodla, že bude dále žádat, aby představitelé MMHK přijali pozvání na jednu ze schůzí komise. Jak již členové KMS připomínali, pana náměstka již v této věci navštívili a další podobná schůzka na magistrátu by měla smysl jen v případě, že by v řešení problému "co s bývalou budovou MNV v Roudničce" nastal posun, o čemž ale KMS nemá žádné informace. Členové KMS jsou naopak přesvědčeni, že návštěva představitelů MMHK přímo v Roudničce, v prostorách, kde je nucena se nejen scházet KMS, ale kde se musí pořádat i další akce (nejen pro děti), může pomoci představitelům města představit si podmínky, v jakých je KMS Roudnička nucena pracovat.

_____________________

2013/3/19 – KMS Roudnička žádá MMHK o urychlené zařazení do plánu investic na rok 2013 „Rekonstrukci komunikace pod lesem-bezejmenná (Roudnička-Hradec Králové), tak jak bylo představiteli MMHK v uplynulých měsících několikrát slíbeno.

___________________________

2013/3/20 – k POZOR, z důvodů svátků výjimečný termín příští schůze KMS Roudnička – úterý 14.5. 2013 v 19:00 v klubovně SK Roudnička. 

___________________________

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

V řešení MMHK

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

pozastaveno MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2012-06.1

KMS žádá magistrát, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem, kdy bude otevřena část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

trvá

2012-07.1

Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka nedostatečně brání pádu do prohlubně (cyklostezka se zužuje a končí prohlubní – viz fotodokumentace). Toto řešit systémově rozšířením zábradlí. Lze vhodně spojit s opravou nedávno poničeného zábradlí u silnice tamtéž.

Oprava poničeného vyřešena.

Zbytek trvá.

2012-07.2

Rozšířit veřejný místní rozhlas také do chatové oblasti(Ulice K Chatám)

V řešení MMHK

2013-03.17

KMS Roudnička žádá MMHK - Městkou polici Hradec Králové o řešení situace se psy žijícími v domě v ulici Roudničská naproti „křížku“ -  Kuřinovi.

nový

 

 

 

—————

ZpětMK