2013-02 Zápis č. 2

10.03.2013 17:50

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 2013/2

 

ze dne 26.2.2013

 

 

Přítomni: Malá Kamila, Kraus Marcel, Jarkovská Romana, Firmanová Božena, Zadrobílková Iva, Dohnal Martin, Vaňura Miroslav

Omluveni: Hajnová Renáta, Bartošová Veronika, Firman Pavel, Poláček Martin

Hosté: - - -

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

    

2013/2/9 S ohledem na časté dotazy občanů prosí KMS Roudnička o informaci, zda již bylo vydáno stavební povolení k akci "Rekonstrukce komunikace pod lesem, bezejmenná, Hradec Králové" (Roudnička). Současně by KMS Roudnička uvítala informaci, kdy se předpokládá zahájení uvedené rekonstrukce.

2013/2/10 KMS Roudnička ve spolupráci se SK Roudnička uspořádá „Dětský karneval“ v sobotu 6.dubna 2013 v Hospůdce Revír. Dárky do soutěží zajistí Veronika Bartošová, program Miroslav Vaňura.

2013/2/11 Příští schůze KMS Roudnička – úterý 26.3. 2013 v 19:00 v klubovně SK Roudnička. 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

V řešení MMHK

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

pozastaveno MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2012-06.1

KMS žádá magistrát, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem, kdy bude otevřena část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

trvá

2012-07.1

Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka nedostatečně brání pádu do prohlubně (cyklostezka se zužuje a končí prohlubní – viz fotodokumentace). Toto řešit systémově rozšířením zábradlí. Lze vhodně spojit s opravou nedávno poničeného zábradlí u silnice tamtéž.

V řešení MMHK

2012-07.2

Rozšířit veřejný místní rozhlas také do chatové oblasti(Ulice K Chatám)

V řešení MMHK

2012-08.1

Občané Roudničky žádají Dopravní podnik HK o „protažení“ spoje MHD, který vyjíždí ve 21:33 z hlavního nádraží a končí v Podzámčí. Spoje do Roudničky jedou 20:43 a 22:04. Přínosem by bylo protažení zmíněného spoje až do Roudničky.

V řešení MMHK

 

 

 

 

—————

ZpětMK