2012-09 Zápis č. 9

19.12.2012 23:24

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 9

 

ze dne 27 .11. 2012

 

 

Přítomni: Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika, Firmanová Božena, Firman Pavel, Dohnal Martin, Vaňura Miroslav

Omluveni: Zadrobílková Iva, Malá Kamila

Nepřítomni: Jarkovská Romana, Dohnal Martin, Poláček Martin

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

    

80. Předseda KMS seznámil s hodnocením nástěnek KMS ve městě. Hodnotil MMHK.

81. Vyjádření MMHK – Technických služeb HK k požadavku KMS Roudnička – Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka.

Zábradlí u výpustí rybníka není ve správě TSHK, v minulosti na něm neprováděly žádnou údržbu. TSHK nemohou svévolně, ani na doporučení KMS osazovat bezpečnostní zařízení. Doporučují proto KMS, aby se obrátila na Policii ČR, dopravní inspektorát, který rozhodne o stanovisku k instalaci požadovaného zábradlí. V případě kladného stanoviska by poté odbor dopravy vydal Stanovení a TSHK provedly vlastní instalaci. Zároveň však v tomto úseku proběhla rekonstrukce ul. Roudničská, která byla provedena dle schválené projektové dokumentace včetně dopravního značení a zařízení.

Proto MMHK požadavek KMS Roudnička postoupil k vyřízení na odbor správy majetku města.

KMS Roudnička dodává aktuální stav, kdy již stávající zábradlí bylo na přelomu června a července 2012 neznámým vozidlem poškozeno (přímo na hrázi rybníka) a nachází se v dezolátním stavu. KMS Roudnička tímto žádá o opravu.  

82. Vyjádření MMHK – Žádost o rozšíření veřejného místního rozhlasu do chatové oblasti – ulice K Chatkám.

Odbor vnitřních služeb magistrátu města nyní připravuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Servis místního rozhlasu“, které proběhne do konce roku 2012. Po ukončení výběrového řízení bude tento odbor požadavek řešit.

83. KMS Roudnička děkuje paní Johaně Huškové a jejímu kolektivu za uspořádání ADVENTNÍ DÍLNY PRO DĚTI.

84. KMS Roudnička schválila příspěvek 2.000,-Kč na nákup dárků pro děti na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. Nadílka proběhne v sobotu 8.12. 2012 v 15:00 v Hospůdce Revír. Nákup dárků zajistí Veronika Bartošová, program Miroslav Vaňura, zázemí Božena Firmanová a Iva Zadrobílková.

85. KMS Roudnička připomíná ADVENTNÍ VYCHÁZKU K BETLÉMU pro děti, která se uskuteční v neděli 16.12. 2012 v 15:30 na horním konci Roudničky – u lesa. Vycházku zajistí Kamila Malá, Klára Litterová, Renáta Krausová a Marcel Kraus.

86. Další schůze KMS Roudnička se koná v úterý 29.1. 2013 v klubovně SK Roudnička.

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

Pozastaveno MMHK

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

pozastaveno MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2012-06.1

KMS žádá magistrát, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem, kdy bude otevřena část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

trvá

2012-07.1

Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka nedostatečně brání pádu do prohlubně (cyklostezka se zužuje a končí prohlubní – viz fotodokumentace). Toto řešit systémově rozšířením zábradlí. Lze vhodně spojit s opravou nedávno poničeného zábradlí u silnice tamtéž.

trvá

2012-07.2

Rozšířit veřejný místní rozhlas také do chatové oblasti(Ulice K Chatám)

trvá

2012-08.1

Občané Roudničky žádají Dopravní podnik HK o „protažení“ spoje MHD, který vyjíždí ve 21:33 z hlavního nádraží a končí v Podzámčí. Spoje do Roudničky jedou 20:43 a 22:04. Přínosem by bylo protažení zmíněného spoje až do Roudničky.

nový

 

 

—————

ZpětMK