2012-07 Zápis č. 7

01.11.2012 18:27

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 7

 

ze dne 25. 9. 2012

 

 

Přítomni: Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika, Firmanová Božena, Dohnal Martin, Poláček Martin, Jarkovská Romana,

Omluveni: Firman Pavel, Vaňura Miroslav, Zadrobílková Iva, Malá Kamila,

Nepřítomni:

Hosté: p.Kadeřávek

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

65. Přítomný host seznámil členy KMS s některými odbornými aspekty konceptu územního plánu, které vyžadují pozornost místních občanů.

66. Info: V.Bartošová informovala o pořádání veřejné schůze v Roudničce, mimo iniciativu KMS, na téma konceptu územního plánu. KMS vzala na vědomí.

   

67. Požadavek: Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka nedostatečně brání pádu do prohlubně (cyklostezka se zužuje a končí prohlubní – viz fotodokumentace). Toto řešit systémově rozšířením zábradlí. Lze vhodně spojit s opravou nedávno poničeného zábradlí u silnice tamtéž.

 

68. Požadavek: Rozšířit veřejný místní rozhlas také do chatové oblasti(Ulice K Chatám)

 

69. Info: M.Kraus informoval o sponzorské dodávce materiálu (kláda) na výrobu dětských hraček na hřiště před Revírem. KMS děkuje Městským lesům za dodání a panu P. Matějíčkovi za zhotovení hraček.  

 

70. Příští pravidelná schůze KMS Roudnička - poslední úterý v měsíci říjnu, tj. 30.10.2012 v 19:00 v klubovně Sportovního klubu Roudnička.

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení

pozastaveno MMHK

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2012-06.1

KMS žádá magistrát, aby oficiálně projednal s p.Bohuslavem Vítem, kdy bude otevřena část ulice Zalomená, v níž uzavřená část brání rozptýlení dopravy do dvou směrů a tím snížení zátěže v prašné části pod lesem.

trvá

2012-07.1

Zábradlí u cyklostezky na hrázi rybníka nedostatečně brání pádu do prohlubně (cyklostezka se zužuje a končí prohlubní – viz fotodokumentace). Toto řešit systémově rozšířením zábradlí. Lze vhodně spojit s opravou nedávno poničeného zábradlí u silnice tamtéž.

nový

2012-07.2

Rozšířit veřejný místní rozhlas také do chatové oblasti(Ulice K Chatám)

nový

 

—————

ZpětMK