2012-02 Zápis č. 2

13.03.2012 22:48

Zápis KMS ROUDNIČKA č.2

 

ze dne 28.2. 2012

 

 

Přítomni: Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika,  Poláček Martin, Dohnal Martin, Firmanová Božena, Zadrobílková Iva, Firman Pavel

Omluveni:, Jarkovská Romana, Malá Kamila

Hosté: p.Petřík, pí. Petříková, pí. Kejřová

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

11.  Info: Předseda informoval, že Odbor samosprávných činností MMHK bude mimo jiné podávat KMS informace, které se týkají zahájených správních činností, větších uzavírek, rozhodnutí EJA a všech „větších záměrů“ týkajících se městské části Roudnička.

12. Info: Proběhla diskuze s hosty a argumentace, zda do dotazníku k druhému příjezdu do Roudničky má být doplněna další otázka k další možné výstavbě v Roudničce. Proběhlo hlasování o zařazení další otázky: Pro: 2, Proti:4, Zdržel se: 3. Dotazník tak bude připraven jen s jednou otázkou.

13. Požadavek: KMS žádá MMHK o CD s prodlouženou nahrávkou „ZVONY“. Podle Boženy Firmanové, která zabezpečuje relace v místním rozhlase je nahrávka „ZVONY“ krátká a tedy nedostačující.

14. Stanovisko KMS k uzamykatelnosti oficiálních vývěsek (požadavek 2011-07.4): Na požadavku trváme jen v případě, že nainstalování zámku bude financovat MMHK. 

15. Požadavek: KMS žádá MMHK, aby byly udržovány všechny ulice včetně ulice „Ve Svahu“. KMS od MMHK byla v minulosti několikráte ubezpečena, že kvalita této ulice je dostačující.

16. Info: Předseda informoval, že dle vyjádření náměstka primátora Jindřicha Vedlicha je realizace opravy ulice „Bezejmenná“ naplánována v roce 2013.

17. Info: Předseda informoval, že požadavek KMS Roudnička na dodání kontejnerů na separovaný odpad u jednotlivých domů se dle vyjádření MMHK aktuálně řešení, bohužel v současné době chybí finanční prostředky.

18. Info: KMS Roudnička děkuje strážníkovi Městské policie Hradec Králové vyjádřipooděkování městskému strážníkovi Lubošovi Seidlovi za dosavadní práci v městské části Roudnička.

19. Info: Maškarní bál pro děti KMS uspořádá ve spolupráci s SK Roudnička v sobotu  24.3.2012 v hospůdce Revír v Roudničce. Zajistí M.Vaňura.

21. Příští schůze KMS 27.3.2012 v 19:00 v klubovně SK Roudnička

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2011-07.4

KMS požaduje, aby nástěnka KMS na zastávce MHD byla uzamykatelná.

V řešení MM HK

2011-10.1

U kruhového objezdu na hrázi Roudničky chybí čtvrtina kanálu-nebezpečné. Prosíme opravit.

Trvá

2011-10.2

V dolní části Roudničky není koš na psí exkrementy – vytipovat a umístit patřičná množství, např. na hrázi rybníka apod.

Trvá

2011-10.3

opravit alespoň přední část ulice Dolní – zalít díry

Trvá

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení – nová lampa u klubovny Sportovního klubu Roudnička.

obnoven

 

—————

ZpětMK