2011-09 Zápis č. 9

21.11.2011 22:07

Zápis KMS ROUDNIČKA č.9

 

ze dne 25.10. 2011

 

 

Přítomni: Vaňura Miroslav, Firman Pavel, Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika,  Poláček Martin, Dohnal Martin, Malá Kamila, Zadrobílková Iva

Omluveni: Firmanová Božena, Jarkovská Romana

Hosté: p. Seidl, p. Litterová

Místo konání: hospůdka Revír

    

 1. Info: Sobota 3.12. Mikuláš pro děti v hospodě v Roudničce
 2. Info: Výtka z magistrátu, že prý negratulujeme jubilantům. Nápravou budeme dávat do zápisu, kdy a komu gratulujeme.
 3. Info: odměna člena KMS je zvýšena na 2.700 Kč.
 4. Vyjádření MMHK k čištění ulic: provádí se jen v nahuštěných zónách, proto zde v Roudničce není toto třeba v dopoledních hodinách, kdy zde auta neparkují, navíc je to drahé.
 5. Vyjádření MMHK k uzavřené ulici a prověření stavebních řízení: Předáno na stavební odbor. Následně vyjádření stavebního odboru: Prověřili územní rozhodnutí, kde je řečeno, že „Komunikační napojení je řešeno přes komunikaci na parcelním čísle 58/74“, která byla i zkolaudovaná, takže je z hlediska zákona vše v pořádku“
 6. Vyjádření: Kontejnery v ulici bezejmenná pod lesem už jsou umístěny.
 7. Vyjádření MMHK k uzamykatelné vývěsce: aktuálně je řešeno s dopravním podnikem, protože to je oficiální vývěska města. Bude vyřešeno, neboť i jiné KMS s tím mají problémy.
 8. Info ze schůzky primátora a předsedů KMS:
 • Rozpočet KMS navyýšen paušál na 16 tis za rok, ale na obyvatele jenom 1 Kč
 • V případě příjmu jakéhokoli finančního daru musíme mít na tento smluvní doklad
 • K územnímu plánování: jsou komise oprávněny zúčastňovat se plánování, ale nutno se objednávat 2 týdny předem
 • Sledovat úřední desku: úřední deska bude na magistrátu v elektronické formě LCD(2x)
 • S odborem samosprávných činností (Ing. Kolomazník) řešit významná územní řízení
 • Člen KMS se může vyjadřovat v médiích, ale jenom sám za sebe. Pokud se vyjadřuje za komisi, musí mít v ruce usnesení komise.
 • Pro řešení problémů a požadavků lze napřímo komunikovat s podniky města (dopravní apod.)
 • Na každý vydaný finanční příspěvek vydaný z rozpočtu KMS musí být sepsána smlouva.
 • Na příští rok je vytvořen souhrnný finanční balík na priority komisí, nicméně další dělení je zatím nejasné
 1. Info: Drakiádu se zatím nepodařil uspořádat. Proto alternativa: pouštění dračích balonků spojit s lampionovým průvodem a k tomu drakiádu alias 3 v jednom. Název Dračí létání se světýlky. Termín: 6.11.2011

 

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2011-07.4

KMS požaduje, aby nástěnka KMS na zastávce MHD byla uzamykatelná.

V řešení MM HK

2011-08.1

KMS předkládá magistrátu k přípravě veřejné schůze následující body (podrobnosti v zápisu):

Územní plán

Budova bývalého MNV

Opravy ulic

Budova sportovního klubu

Trvá

 

—————

ZpětMK