2011-10 Zápis č. 10

01.01.2012 22:18

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.10

 

ze dne 6.12. 2011

 

 

Přítomni: Vaňura Miroslav, Hajnová Renáta, Kraus Marcel, Bartošová Veronika,  Poláček Martin, Dohnal Martin, Malá Kamila, Firmanová Božena, Jarkovská Romana

Omluveni: Zadrobílková Iva, Firman Pavel

Hosté: p.Ulrychová. p.Poulová, p.Kopáč, p.Kopáčová, p.Petřík, p.Litterová.

Místo konání: Hospůdka Revír

    

 1. Info: KMS obdržela z Magistrátu města HK aktuální data jubilantů.
 2. Info: Proběhla diskuze s přítomnými hosty o územním plánu a zejména druhém vjezdu do Roudničky. Byla vyjadřována nesouhlasná stanoviska a zároveň protiargumenty. Předseda informoval hosty, že otázka nejen druhého vjezdu do Roudničky má být předmětem dotazníkového šetření (=závěr veřejné schůze). Bylo dohodnuto, že přesnou formulaci otázek do dotazníku dohodneme za spolupráce dalších občanů na příštím jednání komise a to 31.1.2012. Všichni zájemci o spolupráci jsou tímto zváni.
 3. Info: Přítomní hosté vyjádřili zájem o detaily návrhů nového územního plánu týkajících se Roudničky. Komise zajistí detaily a opublikuje na www KMS – Marcel Kraus.
 4. Info: KMS obdržela z Magistrátu města HK vyjádření ke všem požadovaným změnám KMS Roudnička v dopravním značení: Magistrát města HK doporučuje ve všech popsaných případech zachovat stávající dopravní značení.
 5. Požadavek na Magistrát města HK: U kruhového objezdu na hrázi Roudničky chybí čtvrtina kanálu-nebezpečné. Prosíme opravit.
 6. Info: Do 22.12.2011 možno podávat připomínky na změnu jízdních řádů MHD.
 7. Požadavek: V dolní části Roudničky není koš na psí exkrementy. KMS žádá Magistrát města HK o umístění patřičného množství košů (např. na hrázi rybníka Roudnička, apod).
 8. Info: Občané založili stránky Roudičky na Facebooku, kdo by chtěl se stát dalším správcem, je možno, další info p.Litterová.
 9. Info: Bylo vyjádřeno poděkování všem organizátorům vydařených společenských akcí - Drakiády, Adventní dílny, Mikulášské nadílky, stejně jako Veřejné schůze občanů Roudničky s představiteli města HK.
 10. Požadavek: Opravit alespoň přední část ulice Dolní – zalít díry
 11. Požadavek: Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení z důvodu trvalého bydliště řady občanů Roudničky v této lokalitě a omezení kriminality. Dále opakovaně žádáme o zbudování lampy u klubovny Sportovního klubu Roudnička. Vše předběžně projednáno s p. Votroubkem z Magistrátu města HK.
 12. Příští schůze KMS 31.1.2012 v 19.00 v Hospůdce Revír.

 

 

Požadavky na Magistrát města HK-přehled

 

Číslo

Obsah

Stav požadavku

2007-xx.y

Najít vhodné řešení pro budovu a pozemek MNV, tyto neprodávat.

trvá

2008-xx.y

Oprava ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená

pozastaveno MMHK

2009-xx.z

Řešení prašnosti ulice Zalomená

trvá

2009-11.5

KMS odsouhlasila podání žádosti na vybudování dětského hřiště v blízkosti fotbalového hřiště a klubovny SK Roudnička

trvá

2010-07.8

KMS schválila umístění radaru na měření rychlosti v ulici Roudničská v obou směrech mezi odbočkou do ulice Ve Svahu a konečnou zastávkou MHD. KMS tímto žádá Odbor dopravy o umístění radaru.

pozastaveno KMS

2011-04.4

KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

pozastaveno MMHK

2011-05.2

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

V řešení MMHK

2011-05.4

KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady.

V řešení MMHK

2011-07.4

KMS požaduje, aby nástěnka KMS na zastávce MHD byla uzamykatelná.

V řešení MM HK

2011-10.1

U kruhového objezdu na hrázi Roudničky chybí čtvrtina kanálu-nebezpečné. Prosíme opravit.

nový

2011-10.2

V dolní části Roudničky není koš na psí exkrementy – vytipovat a umístit patřičná množství, např. na hrázi rybníka apod.

nový

2011-10.3

opravit alespoň přední část ulice Dolní – zalít díry

nový

2009-03.9

Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení – nová lampa u klubovny Sportovního klubu Roudnička.

obnoven

 

—————

ZpětMK