2011-05 Zápis č. 5

13.06.2011 20:29

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 5

 

ze dne 31. 5. 2011

 

 

Přítomni: Veronika Bartošová, Martin Dohnal, Božena Firmanová, Pavel Firman, Renáta Hajnová, Romana Jarkovská,  Kamila Malá, Martin Poláček, Mirek Vaňura, Iva Zadrobílková

Nepřítomni:   Marcel Kraus

Hosté:   Frydrychová Ivana, Homolková Renáta, Chrtková Jitka, Červinková Martina,        Luboš Seidl – strážník Městské policie Hradec Králové

Místo konání: Klubovna SK Roudnička

    

1.     Hosté ze Zalomené ulice „pod lesem“ opakovaně informovali KMS o frekventovaném průjezdu dopravních prostředků v úseku prašné cesty, což má vliv na jejich životní prostředí v důsledku vysoké koncentrace prachu v ovzduší po každém průjezdu auta. Z tohoto důvodu se rozhodli přizvat hygienu na potřebná měření a dále žádají Odbor dopravy MMHK o okamžité řešení. Navrhují, na oba konce ulice Zalomená přidat dopravní značení (maximální rychlost 20 km/h) nebo instalovat retardér, popřípadě obě varianty. Nebrání se však ani jinému řešení, které umožní, byť dočasně (než bude ulice opravena), snížit prašnost v této ulici.

2.      KMS opakovaně vyslechla prosbu přítomných hostů z Roudničské ulice o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu). Ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady není dostatečně zpevněna a nachází se v blízkosti výše zmíněných rodinných domů. Podle občanů použití vysokotonážních nákladních automobilů v případě stavební činnosti v osadě poškozuje ploty a způsobuje praskání zdí i možné narušení statiky domů. Přitom identické dopravní značení, jaké je zde žádáno, se taktéž nachází v ulici Ke Křížku, kde je komunikace širší a v mnohem přijatelnějším stavu. KMS proto Odbor dopravy MMHK znovu žádá o umístění této značky.

3.     KMS informovala členy, kteří se nezúčastnili schůzky s náměstkem primátora Jindřichem Vedlichem o opravě budovy bývalého MNV. Náměstek Vedlich přislíbil podklady, které od KMS Roudnička obdržel, znovu projednat na „Kolegium Primátora“ a o výsledcích KMS Roudnička informovat.

4.     KMS projednala dokončení a organizaci programu na dětský den.

5.     KMS hlasováním (9 hlasů pro a 1 proti) schválila  jednací řád.

6.     KMS schválila termín oficiální schůze na 30.8.2011 v případě potřeby bude svolána mimořádná schůze.

 

               Požadavky na organizační oddělení Magistrátu města Hradce Králové:

1. KMS žádá MM HK o stanovení termínu veřejné schůze občanů městské části Roudnička s primátorem města, náměstky a řediteli dotčených firem – např. Technické služby MHK, Hradecké služby,a.s., Dopravní podnik MHK, Městská policie HK, a pod. KMS žádá o stanovení schůze termínu po letních prázdninách.

2. KMS opětovně žádá o opravu ulic Ve Svahu, K Polabinám a Zalomená. KMS obdržela od Statutárního města Hradce Králové odpověď na zápis č. 1 KMS Roudnička ze dne 1. 2. 2011 k této problematice. S touto odpovědí však nemůže souhlasit. A důrazně žádá o opravu těchto ulic.

KMS dále žádá o alespoň dočasné řešení situace v ulici Zalomená v lokalitě prašné části „u lesa“. KMS žádá Odbor dopravy MMHK alespoň o dočasné (než bude ulice opravena) umístění dopraní značky „maximální rychlost 20 km/h“, nebo o umístění retardéru, popřípadě i jiné řešení, které by snížilo prašnost v této ulici.

3. KMS Roudnička žádá MMHK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

4. KMS žádá MMHK o data narození občanů Roudničky starších 85.let za účelem gratulace jubilantům.

5. KMS žádá o pravidelné vyvážení kontejneru u chatové osady. V posledních týdnech kontejner nebyl vyvezen a v místě vzniká nekontrolovatelná skládka.

6. KMS žádá Odbor dopravy MMHK o umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 tuny“ (bez výjimky pro dopravní obsluhu) na začátek ulice mezi domy č. p. 53/69 a 47/71 vedoucí do chatové osady. Vysvětlení viz. bod zápisu č.2.

—————

ZpětMK