2010-05 Zápis č. 05

27.06.2010 00:12

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 5 ze dne 24. 5. 2010

  

Přítomni: Firmanová Božena, Firman Petr, Kraus Marcel, Vaňura Mirek, Hajnová Renáta, Dohnal Martin, Bartošová Veronika, Zadrobílková Iva, Poláček Martin, Malá Kamila

Nepřítomni:, Romana Jarkovská

Hosté: Pavel Nesvačil, Dana Komorová, Petra Poláčková, Vlastimil Tušla, Firman Pavel

Místo konání: klubovna

     

1.     KMS souhlasí s návrhem předsedy na přistoupení Pavla Firmana do KMS. Pavel Firman je předsedou Sportovního klucu Roudnička. KMS pořádá většinu akcí právě ve spolupráci se sportovním klubem.

2.     KMS odsouhlasila, aby byla občanům do poštovních schránek roznesena Výzva KMS: Nerušme hlukem sousedy! Na základě připomínek mnoha spoluobčanů KMS Roudnička vyzývá všechny občany městské části Roudnička k dodržování „nedělního klidu‘. Jedná se o všechny činnosti, které jsou zdrojem hluku, zejména sekání trávy a řezání dříví. Výjimku mají jen chovatelé domácího zvířectva, které KMS žádá o omezení hluku na dobu nezbytně nutnou spojenou s obstaráním krmení. KMS žádá spoluobčany o dodržování klidu každou neděli. KMS předem všem spoluobčanům děkuje.

3.     Marcel Kraus, správce webových stránek https://www.roudnicka-hk.cz/, podal komisi informace o odkazu na našem webu „UŽITEČNÉ ODKAZY“, kde mohou občané najít oficiální stránky statutárního města Hradce Králové https://www.hradeckralove.org/, stránky Městské policie HK https://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mestska-policie a informace o nově otevřeném veřejném koupališti Flošna spolu s ceníkem https://www.snhk.cz/index.php?page=1274157699&idsub=15&idsub1=107&idsub2=116 

4.     Ve dnech 6.5., 20.6. a 22.6. 2010 proběhla na základě spolupráce komise místní samosprávy a PSJG brigáda spočívající v úklidu lesa v blízkosti sportovního zařízení. Vedle studentů, kteří předmětný úklid organizovali v rámci speciálního školního projektu vztahujícího se k ochraně životního prostředí, se této akce zúčastnilo cca 30 obyvatel Roudničky. Výsledkem práce bylo vyvezení čtyř velkých desetikubíkových kontejnerů biomasy, jakož i dalších několika desítek kil odpadu anorganického (plechové sudy, plasty, apod.) Všem, kteří se zúčastnili této akce je nutno poděkovat a jenom lze doufat, že takové akce budou nadále pokračovat a zúčastní se jich i více obyvatel Roudničky. Předmětné akce jistě přispějí k tomu, abychom všichni dohlíželi na to, aby do budoucna nedocházelo k tomu, že někteří lidé z lesa okolo Roudničky vytvářejí skládku odpadů. Komise vyjádřila poděkování paní profesorce Petře Poláčkové za zorganizování výše zmínění brigády spolu se svými studenty Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové.

5.     KMS odsouhlasila zalaminování tří kusů cedulí zhruba v hodnotě Kč 150,- se sdělením zákazu skládky v lese.

6.     Důležité podněty k problematice odpadků 

a) pokud bude mít někdo dotaz ohledně odpadu, nechť se obrátí na pana Marcela Krause. E-mail:          "Marcel Kraus" ,         

b) komise i jiní zainteresovaní občané mají zájem o čistotu lesa a obce, tudíž je nutné mít v patrnosti existenci sběrných dvorů, Radnice podává informace o přistavených kontejnerech,

c) komise zvažuje požádat policii o nahodilé hlídkování z důvodu nedovolených skládek        

7.   Rozděleny úkoly na akci Dětský den 4.6. 2010. Mirek Vaňura – garant a organizátor zajistí     Policii ČR, SDH(protipožární pěna), historickou sanitku, psovody, policejní motorky. Pavel Firman – zajistí účast Jezdeckého klubu Roudnička – projížďky dětí. Veronika Bartošová – nákup lízátek a bonbonů pro děti, občerstvení pro hosty (hasiči, Městská policie). Jana Pošvová – zajištění pozvánek. Soutěže – ve spolupráci se Sportovním kubem Roudnička. Hudba – kytara na večer vítána ve formě neoficiálního vystoupení

8       Předseda komisi informoval o chystané schůzce s primátorem.

9      Ing. Romana Jarkovská se v uplynulých dnech ujala funkce pokladní KMS.

10    KMS odsouhlasila finanční příspěvek na nákup cen a občerstvení na Dětský den pořádaný 4.6.                                                                      

    10.   Protože na konci měsíce června a v době letních prázdnin nebudou všichni členové KMS přítomni a komise by tak nebyla usnášeníschopná, další schůze KMS se uskutěční v úterý 31.8. Vyjímečné události je samozřejmě KMS připravena řešit.

 

 

 

Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení :

1. Zorganizovat schůzku se zástupci magistrátu ve věci zamezení dalšího chátrání budovy bývalého MNV. KMS je ochotna uskutečňovat brigády s cílem uvést budovu do stavu, který umožní její využití včetně konání komunálních voleb na podzim 2010.

2. KMS opětovné žádá o upravení ulic Ve Svahu, K Polabinám a Zalomená. V Zalomené popřípadě dočasně obstarat panely. Tyto priority doposud nebyly splněny.

3. Zorganizovat schůzky s náměstkem primátora p. Soukupem (případně s dalšími pracovníky magistrátu) za účastí zástupců Sportovního klubu Roudnička ve věci:

- vybudování dětského hřiště a sportoviště v areálu SK Roudnička,

- adaptace budovy sportovního klubu (SK),

- snížení nájmu SK.

—————

ZpětMK