2011-04 Zápis č. 4

02.05.2011 06:38

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 4

ze dne 26. 4. 2011

 

 

Přítomni:  Vaňura Miroslav, Firmanová Božena, Hajnová Renáta, Kraus Marcel,  Bartošová Veronika,     Malá Kamila, Jarkovská Romana, Poláček Martin, Dohnal Martin, Zadrobílková Iva, Firman Pavel

Nepřítomni:  

Hosté: Seidl Luboš                                                                                Místo konání: Hospůdka Revír

    

1. Předseda informoval členy KMS o zajištění ukázek na Dětský den ve spolupráci s Policií ČR – vozidlo Dálniční policie a zásah Pořádkové jednotky Policie ČR a ve spolupráci SDH města Hradec Králové – hasičská vozidla včetně techniky.

2. Marcel Kraus podal předběžnou zprávu o výsledku průzkumu k rozvoji Roudničky. V souvislosti s dalším možným využitím budovy bývalého MNV a potřebami občanské vybavenosti odevzdalo vyplněné dotazníky již 150 občanů a dalši občané se chystaji   dotazníky vyplnit v nejbližších dnech. Výsledky průzkumu obdrží členové KMS do pondělí  2. května 2011.

 

3. KMS se usnesla, že na společných schůzích se bude scházet i nadále vždy poslední úterý v měsíci. Případné změny budou vždy uvedeny v zápise s poslední schůze – zveřejněny na vývěsce a webových stránkách KMS.

4. KMS schválila termín příští schůze na 31. 5. 2011 v 19:00 v klubovně SK Roudnička.

 

               Požadavky na organizační oddělení Magistrátu města Hradce Králové:

1. KMS žádá MM HK v rámci „Primátorské středy“ o společnou schůzku s primátorem města a náměstkem Jindřichem Vedlichem. Téma schůzky – oprava budovy bývalého MNV a s tím související rozvoj občanské vybavenosti v městské části Roudnička.

2. KMS žádá MM HK o stanovení termínu veřejné schůze občanů městské části Roudnička s primátorem města, náměstky a řediteli dotčených firem – např. Technické služby MHK, Hradecké služby,a.s., Dopravní podnik MHK, Městská policie HK, a pod. KMS žádá o stanovení schůze termínu po letních prázdninách.

3. KMS opětovně žádá o opravu ulic Ve Svahu, K Polabinám, Zalomená. KMS obdržela od Statutárního města Hradce Králové odpověď na zápis č. 1 KMS Roudnička ze dne 1. 2. 2011 k této problematice. S touto odpovědí však nemůže souhlasit. A důrazně žádá o opravu těchto ulic.

4. KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů  a provizorně také jako volební a schůzovní místnost.

5. KMS žádá MM HK o data narození občanů Roudničky starších 85.let za účelem gratulace jubilantům.

6. KMS žádá o pravidelné vyvážení kontejneru u chatové osady. V posledních týdnech kontejner nebyl vyvezen a v místě vzniká nekontrolovatelná skládka.

—————

ZpětMK