2011-02 Zápis č. 2

24.03.2011 21:39

Zápis KMS ROUDNIČKA č.2 ze dne 1. 3. 2011

 Přítomni:  Vaňura Miroslav, Firmanová Božena, Hajnová Renáta, Kraus Marcel,        Bartošová Veronika,  Malá Kamila, Jarkovská Romana, Poláček Martin, Dohnal Martin, Zadrobílková Iva

Nepřítomni:  Firman Pavel (omluven),

Hosté: Komorová Dana

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

1.    Předseda KMS informoval o vyjádření Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s. o změně jízdního řádu s platností od 9. 4. 2011. Na lince č. 16 nedochází v oblasti Roudničky k výrazným změnám, dochází pouze k drobným minutovým posunům navazující na další linky. K přidání spojů do městské části Roudnička v novém jízdním řádu nedochází.

2.    KMS Roudnička žádá MM HK o zřízení nového sloupu veřejného osvětlení na přístupovou cestu u klubovny SK. Jedná se o místo cca 50m od posledního sloupu veřejného osvětlení. Areál je majetkem města a slouží ke sportovním aktivitám občanů i jako volební a schůzovní místnost.

3.    KMS bude informovat občany městské části Roudnička prostřednictvím internetových stránek a vývěsní tabule o možnosti zapojit se při plánované tvorbě nového územního plánu.

4.    KMS se dohodla na posunutí termínu dětského dne na sobotu 4. 6. 2011.

5.    Předseda informoval komisi o návštěvě primátora Hradce Králové z důvodu rekonstrukce zchátralé budovy bývalého „Místního národního výboru“. Primátor byl seznámen s projektem na rekonstrukci a s návrhy na její využití. Budova by v budoucnu měla sloužit ke konáním schůzí KMS, jako volební místnost, ke konání kulturních akcí pořádaných KMS typu karnevalu, Mikulášských besídek, besed s občany, jako místo pro setkávání starších občanů, maminek s dětmi (návrh primátora), místo pro místní rozhlas, knihovnu s připojením na internet, a pod. Podle dohody předsedy KMS s primátorem podklady pro rekonstrukci zpracuje člen KMS Martin Dohnal a ty předseda předá na MM HK. Další jednání s primátorem města proběhne na společné schůzi předsedů KMS s primátorem konané 31. 3. 2011.

6.    KMS vyjádřila poděkování Veronice Bartošové, která se zasadila o uspořádání sběru autolékárniček. Více jak padesát nashromážděných autolékárniček dopraví v následujících dnech na nejbližší pobočku nadace ADRA.

7.    KMS žádá MM HK o vhodný termín k uspořádání veřejné schůze v městské části Roudnička v časovém horizontu tří měsíců.

8.     KMS odsouhlasila termín následující schůze na 29.3. 2011.

 

 

 

 

—————

ZpětMK