2010-10 Zápis č. 10

24.03.2011 22:10

 Zápis KMS ROUDNIČKA č.10 ze dne 7. 12. 2010

 Přítomni: Firmanová Božena, Hajnová Renáta, Dohnal Martin, Kraus Marcel, Bartošová Veronika, Jarkovská Romana, Poláček Martin, Vaňura Miroslav

Nepřítomni: Zadrobílková Iva, Malá Kamila, Firman Pavel

 

 

Místo konání: klubovna SK Roudnička

    

1. KMS odsouhlasila svoji členskou základnu na nové volební období ve složení stávajících členů: Miroslav Vaňura-předseda, Ing.Romana Jarkovská-pokladník, Iva Zadrobílková, Mgr.Božena Firmanová, Veronika Bartošová, Ing.Martin Dohnal, Renáta Hajnová, Ing.Marcel Kraus, Ing. Kamila Malá, Mgr.Martin Poláček, Mgr.Pavel Firman.

2. Předseda informoval členy komise o nabídce Policie ČR uspořádat v městské části Roudnička přednášku pro seniory. Komise kladně odsouhlasila tuto možnost. Předseda se zástupci Policie ČR dojedná termín přednášky. Vzhledem k nevyhovujícím prostorám budovy bývalého MNV bude přednáška po dohodě s majiteli v prostorách Hospůdky Revír.

3. KMS vyhodnotila „Adventní dílnu“ a „Mikulášskou nadílku“ jako velmi zdařilé akce a poděkovala všem, co se podíleli na jejich přípravě.

4. Předseda KMS informoval, že v úterý 23.11. byla provedena kontrola stavu a situace místního rozhlasu. Vedoucí oddělení vnitřní správy Magistrátu města Hradce Králové navrhl tato řešení:

a) odpojit gramofon a připojit CD přehrávač,

b) umístit nové reproduktory v části Roudničky (ulice Zalomená, Horní) není možné, v prostoru nejsou sloupy, na které by bylo možné umístit rozvod i samotné reproduktory. Proto se vnitřní správa pokusí vylepšit situaci instalací přídavných reproduktorů s odpovídajícím směrováním (na západ, směr Zalomená, Horní) do ulice Roudničská.

KMS s tímto řešením souhlasí, pokud ale I přes toto opatření nebude dále rozhlas v této části Roudničky slyšet, prosí Magistrát města HK o instalaci bezdrátových reproduktorů. Další možností by bylo zřízení SMS InfoKanálu – tzv. Městského rozhlasu “do kapsy”.

Dále KMS, vzhledem ke stížnostem obyvatel, žádá o prověrku již stávajících reproduktorů, zejména však v “celé dolní části Roudničky”. Tam rozhlas nefunguje vůbec. Proto KMS dává požadavek na jeho opravu.

 

5. Předseda informoval členy komise, že částka 400.000,- Kč, na opravu ulice Zalomená, je vyčleněna pouze na projektovou dokumentaci opravy.

6. KMS odsouhlasila příspěvek na Adventní dílnu pro děti v částce 1.314,- Kč.

7. KMS odsouhlasila příspěvek na dárky a ceny v soutěži na „Mikulášské nadílce“ v částce 1.209,- Kč.

8. KMS prosí občany Roudničky, aby darovali autolékárničky, které budou od 1.1.2011 nevyhovující, na sbírku společnosti Adra. Lékárničky budou poslány na pomoc lidem a dětem v Keni. Sbírka bude probíhat do konce ledna 2011 na těchto místech: Srub E101-Veronika Bartošová, ulice Zalomená-Marcel Kraus, ulice Roudničská-Božena Firmanová.

9. Termín příští schůze 25. 1. 2011.

Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení :

 

1. Zorganizovat s novým vedením města schůzku ve věci zamezení dalšího chátrání budovy bývalého MNV.

2. KMS opětovné žádá o upravení ulic Ve Svahu, K Polabinám a Zalomená.

3. KMS žádá o vyspravení (recyklátem) výmolů v nejužším místě v ulici K Chatám.

4. KMS žádá Magistrát města o poskytnutí jmenného seznamu adres a dat narození občanů trvale přihlášených v Roudničce.

—————

ZpětMK