2010-06 Zápis č. 06

20.07.2010 22:35

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č. 6

 

ze dne 29. 6. 2010

 

 

Přítomni:    Martin Poláček, Kamila Malá, Marcel Kraus, Martin Dohnal, Veronika Bartošová

Nepřítomni:  Miroslav Vaňura, Romana Jarkovská, Iva Zadrobílková, Renáta Hajnová, Božena Firmanová, Pavel Firman

 

Hosté: Zděnka Králová, Zdeněk Král, Lenka Klausová, Kamil Klaus, Pavel Nesvačil,    Vlastimil Tušla, Anetta Zadrobílková, Lenka McNally, Renata Krausová

Místo konání: hospůdka Revír

     

1.     Manželé Královi a manželé Klausovi společně přednesli žádost o úpravu místa pro kontejnery na směsný odpad u lesa v chatové oblasti, včetně zpevnění přístupové lesní cesty (obojí na čísle parcely 82/1 - ostatní komunikace) v katastrálním území Roudnička. Do místa pro kontejnery (v zatáčce) doporučují navezení štěrku či recyklátu, který by si sousedé eventuélně svépomoci rozhrnuli. Přístupovou komunikaci (odbočka z Roudničské ulice) žádají zpevnit. V současné době je zde po každém dešti obtížný příjezd vozů firmy Marius Pedersen, její pracovníci mají ztíženu manipulaci s kontejnery a majitelé přilehlých parcel musejí zarovnávat vyjeté rýhy v komunikaci.

2.     M. Kraus předal přítomným informaci pana Pavla Hlouška ohledně probíhající výstavby v areálu golfového hřiště. Jedná se o zařízení staveniště pro další plánovanou výstavbu. Toto zařízení staveniště bude zároveň využíváno jako zázemí pro návštěvníky golfového hřiště.

3.     V další části schůze byly projednány problémy společenského života v Roudničce, zejména vytvoření podmínek pro rozvoj sportovních a volnočasových aktivit všech věkových skupin obyvatel.   V této souvislosti se diskutovalo o rozvoji Sportovního klubu Roudnička i o dalším možném postupu ve věci budovy bývalého MNV.

   

 

Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení:

1.    Posoudit situaci na parcele 82/1 a realizovat úpravu místa pro kontejnery, včetně zpevnění přístupové komunikace.

 

Zapsal: M. Kraus

—————

ZpětMK