2010-04 Zápis č. 04

11.05.2010 21:25

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.4

 

ze dne 27.4.2010

 

 

Přítomni: Firmanová Božena, Bartošová Veronika, Malá Kamila, Jarkovská Romana, Zadrobílková Iva, Kraus Marcel, Vaňura Miroslav

Nepřítomni: Martin Dohnal, Firman Petr

Hosté: Komorová Dana, Petra Poláčková, Martin Poláček, Hajnová Renáta

Místo konání: klubovna SK Roudnička

__________________________________________________________________________

1. KMS připravila akci Čarodějnice 2010 (30. 4. - 16:00 – Sportovní areál SK Roudnička)

 

2. KMS jednomyslně zvolila pana Martina Poláčka jako člena KMS (K Polabinám 96, Roudnička-HK)

 

3. Odsouhlasení příští schůze č.5 dne 25.5. 2010

 

4. KMS zhodnotila přípravy na Dětský den (4.6.2010-16:00) a pověřila Kamilu Malou k zajištění „skákacího hradu“ (podmínky- max. částka Kč 4000,- vč. DPH, rozměry 5 x 5 m) a Miroslava Vaňuru k zajištění programu (účast SDH města Hradec Králové, Městské policie Hradec Králové, Městské policie Lázně Bohdaneč, Policie ČR- kynologové, posádka RZ Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, sanitní vůz veterán) a odmoderování celého programu.

 

5. Miroslav Vaňura vyzval všechny členy KMS k zaslání jmenného seznamu ulic, ve kterých nedocházelo v zimních měsících k úklidu sněhu Technickými službami města Hradec Králové a následně nevyvážení komunálního odpadu. Magistrát města přislíbil, že na základě tohoto seznamu bude věc řešit.

 

6. KMS požádala Marcela Krause o zformulování a vytištění (včetně kopií) „Doporučení občanům městské části Roudnička k dodržování nedělního klidu“. Doporučení se týká sekaček na trávu, motorových pil, brusek a jiných strojů a prací, které svým hlukem narušují nedělní klid občanů. Výjimka se bude týkat pouze chovatelů domácího zvířectva. KMS se rozhodla stížnosti části občanů Roudničky řešit prozatím touto cestou. Pokud se situace nezlepší, KMS požádá Magistrát města Hradec Králové o vydání vyhlášky se zákazem výše jmenovaného. 

 

7. KMS projednala nabídku Magistrátu města Hradec Králové o společné oficiální web stránky a rozhodla se nabídku magistrátu prozatím nevyužít. V současné době web stránky „Naše milá Roudnička“ provozuje člen KMS Marcel Kraus, který potvrdil, že stránky provozuje jako oficiální stránky KMS a v případě, že by vystoupil z KMS, stránky převede na jinou pověřenou osobu.

 

8. KMS schválila akce pořádané KMS na rok 2010. Všechny akce budou pořádány ve spolupráci s SK Roudnička. Každá akce má svého garanta, který ručí za přípravu a průběh akce. Jmenný seznam, akcí bude umístěn na web stránkách KMS.

leden             – „DIVADLO PRO DĚTI“ (2011) – garant Kamila Malá

únor              – „MASOPUST“ (2011) – garant Marcel Kraus

březen          – „MAŠKARNÍ PRO DĚTI“ (2011) – garant Miroslav Vaňura

duben           – „ČARODĚJNICE“ (30.4.2010) – garant Pavel Firman (předseda SK)

červen          – „DĚTSKÝ DEN“ (4.6.2010-16:00) – Mirek Vaňura

– „PLAVBA PO ROUDNIČCE“ (23.6.2010) – garant Marcel Kraus

září               – „DRAKIÁDA“ (2.10.2010) – garant Romana Jarkovská

listopad        – „PŘEDNÁŠKA – operace srdce“ (2010) – garant Marcel Kraus

prosinec       – „MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“ (2010) – garant Mirek Vaňura

– „ADVENTNÍ POVÍDÁNÍ“ (2010) – garant Renáta Hajnová

 

9. KMS zhodnotila úkoly za rok 2009 a přijala odpovídající závěry – viz. „Pořadavky na organizační oddělení“.

 

10. KMS frozhodla, že podpoří akci „Nedělejme z lesa skládku!“ studentek Prvního soukromého jazykového gymnázia-HK (Elišky Bendákové a Lucie Térové pod vedením paní učitelky Petry Poláčkové) a zajistí:

- propagaci akce (letáky, web, osobní návštěvy občanů),

- první 2 kontejnery od TsmHK,

- občerstvení.

Termíny konání brigády: čt. 6.5.v 17 hod., čt. 20.5. od 17 hod. , so 22.5. od 9 hod.

 

 

Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení :

1.       Zorganizovat schůzku se zástupci magistrátu ve věci zamezení dalšího chátrání budovy bývalého MNV. KMS je ochotna uskutečňovat brigády s cílem uvést budovu do stavu, který umožní její využití včetně konání komunálních voleb na podzim 2010

2.       Zorganizovat schůzky s náměstkem primátora p. Soukupem (případně s dalšími pracovníky magistrátu) za účastí zástupců Sportovního klubu Roudnička ve věci:

- vybudování dětského hřiště a sportoviště v areálu SK Roudnička,

- adaptace budovy sportovního klubu (SK),

- snížení nájmu SK.

 

3.       Poskytnout od Magistrátu MHK KMS seznam obyvatel Roudničky s adresou a rokem narození. Využití k plánování gratulací důchodcům, společenským a sportovním akcím pro dospělé a mládež.

 

—————

ZpětMK