2010-03 Zápis č. 03

11.05.2010 21:00

  

Zápis schůze č. 3.                                                                                         30.3.2010

___________________________________________________________________________

Účast: Hajnová Renáta, Firmanová Božena, Bartošová Veronika, Krausová Renata, Dohnal Martin, Malá Kamila, Jarkovská Romana, Firman Petr, Vaňura Miroslav, Zadrobílková Iva

Nepřítomni: 0

Hosté: Komorová Dana, Kraus Marcel, Poláčková Petra, Bendáková Eliška, Térová Lucie - První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Poláček Martin, Firman Pavel – předseda SK

___________________________________________________________________________

  1. Miroslav Vaňura zvolen všemi členy komise místní samosprávy předsedou.

 

  1. Zřízena nová e-mailová adresu – KMS-ROUDNICKA@seznam.cz . Na ní lze posílat všechny připomínky, nápady a náměty. Miroslav Vaňura prosí Marcela Krause, aby tuto adresu zveřejnil na webových stránkách Roudničky – https://www.roudnicka-hk.cz a na úřední desce na zastávce konečné linky MHD č.16.

 

  1. Marcel Kraus požádán členy komise, aby z úřední desky odstranil fotografie členů KMS. Na desce zůstanou zveřejněna jména členů KMS a nová kontaktní adresa – KMS-ROUDNICKA@seznam.cz .

 

  1. Dělba pravomocí a úkolů jednotlivým členům KMS ( Romana Jarkovská – vedení účetnictví, Martin Dohnal – informace z Magistrátu, Kamila Malá – zápisy jednotlivých schůzí).

 

  1. Renata Krausová požádala o ukončení členství v KMS. Všemi členy KMS odsouhlaseno.

 

  1. Marcel Kraus požádal o vstup do KMS. Všemi členy KMS odsouhlaseno.

 

  1. Návrhy a plány akcí v Roudničce na rok 2010. Dohodnuto, že na příští schůzi odsouhlasíme jednotlivé akce.

Nutno rozlišovat:

 a)     Akce pořádané KMS

b)      Akce pořádané Sportovním klubem Roudnička

c)      Jakékoliv soukromé akce

d)     Program v hospůdce Revír   

 

       8. Stanovit termín na úklid kolem hřiště sportovního klubu a přilehlého okolí lesa s tamní skládkou. Studentky Petry Poláčkové – Eliška Bendáková a Lucie Térová prezentovaly plán úklidu z hlediska životního prostředí, podaly informace o expanzivních rostlinách a problémech s tím souvisejícími. Dohodnuto, že Marcel Kraus bude kontaktovat Romanu Jarkovskou o přesném termínu konání brigády. Poté Romana Jarkovská za KMS požádá Technické služby města Hradce Králové o zajištění alespoň dvou kontejnerů.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

—————

ZpětMK