2009-05 Zápis č. 5

03.06.2009 22:53

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.5

ze dne 26.5.2009

  

Přítomni:Firmanová Božena, Vaňura Mirek, Hajnová Renáta, Dohnal Martin, Zadrobílková Iva, Krausová Renata, Bartošová Veronika, Jarkovská Romana

Nepřítomni-Firman Petr

Hosté:pan Seidl, manželé Červinkovi, paní Homolková,paní Poláčková

Místo konání: klubovna

 

       1. KMS vyslovila poděkování panu Ing Hlouškovi za uspořádání Dne otevřených dveří v golfovém klubu.

       2. KMS reagovala na četné stížnosti z posledních dní (viz internetové stránky www.roudnicka-hk.cz ) občanů z horní části ulice Roudničská, dále ul. Zalomená i Horní i na stížnost adresovanou přímo předsedkyni komise, týkající se skládky písku stavebního materiálu i odpadu na odpočinkové zóně pod lesem. KMS žádá odpovědné pracovníky magistrátu o provedení místního šetření (za účasti zástupce KMS),které prověří celou záležitost a následně KMS sdělí zjištěné výsledky. Přestože pan Bobr dodržel slib a prostor uvedl téměř do původního stavu, KMS požaduje zejména prověřit okolnosti povolení této skládky od odboru životního prostředí, zejména proč součástí terénních úprav je zavážení stromů jílem (v současnosti už do výše téměř 1 metr). KMS doporučuje pracovníkům magistrátu důkladné pročtení všech příspěvků v rubrice “Naše problémy“ na webových stránkách KMS, protože se všemi připomínkami v nich obsaženými souhlasí a ke stížnostem se ve všech bodech připojuje. KMS by příště uvítala ze strany Magistrátu oficiální upozornění na podobné akce, které se dotýkají výsledků dobrovolné činnosti obyvatel Roudničky.

      3. KMS opět projednávala problematiku, týkající se opravy budovy býv.NV a vyslovila opět jednomyslně nesouhlas s postupem magistrátu ponechat objekt ve stávajícím chátrajícím stavu(včetně pobíhajících krys),zejména v situaci,kdy byl v MF Dnes téhož dne zveřejněn článek o rozhodnutí magistrátu postavit v městské části Třebeš novou,v pořadí již druhou multifunkční sportovní halu za 25 mil Kč

     4. Předsedkyně KMS informovala ostatní členy o dopisu od paní Holmanové z odb.správy majetku mag.města,ve kterém požaduje ,aby se KMS vyjádřila ke stížnosti manželů Červinkových a Homolkových(osobně přítomni-viz seznam hostů)Technické služby se k uvedené problematice vyjádřily,že se nejedná o opravu,ale o celkovou rekonstrukci včetně odvodnění,což by znamenalo i zásah do nové vozovky.Jedná se tudíž o investiční akci odhadem za 3 mil Kč. Finanční prostředky na tuto akci v současné době nejsou.KMS žádá o zahrnutí této akce do investičních priorit KMS Roudnička v následujícím volebním období.

     5. Paní Poláčková upozornila na neúnosný nepořádek v lese za tenisovými kurty a požadovala informaci jakým způsobem a kdy to bude odstraněno. KMS její požadavek odsouhlasila jako oprávněný a rozhodla se zjistit, komu zmiňované pozemky patří a následně způsob nápravy projednat s vlastníky.

     6. KMS jmenovala paní Veroniku Bartošovou hospodářkou-pokladní KMS

     7. KMS odsouhlasila program dětského dne. O kulturním programu informoval pan Vaňura, sportovní soutěže organizuje paní Zadrobílková, ceny nakoupí paní Bartošová,občerstvení zajistí paní Firmanová, pan Firman Pavel, pan Bedrna a pan Nesvačil. KMS odsouhlasila čerpání příspěvku na ceny a pohoštění z prostředků KMS u mag.města

     8. Paní Krausová informovala ostatní členy o možnosti uspořádání sportovního odpoledne pro děti a mládež na místním rybníku za podpory a účasti vodáckého oddílu, včetně ukázky jejich dovedností. Termín bude ještě upřesněn.

     9. Předsedkyně informovala zúčastněné o plánované schůzce členů KMS s panem náměstkem Soukupem a s vedoucím investičního odboru panem Avramovem ve věci vybudování dětského hřistě v areálu Sportovního klubu Roudnička.

   

   

    Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení jsou

1. zahájit místní šetření ve věci stížnosti uvedené v bodu 2

2. posoudit možnost zahrnutí opravy do prioritních akcí (viz bod 4)

                        

 

V Hradci Králové 27. 5. 2009

Za KMS Romana Jarkovská

 

—————

ZpětMK