2009-04 Zápis č. 4

03.06.2009 22:44

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.4

ze dne 28.4.2009

 

 Přítomni:Firmanová Božena,Firman Petr,Vaňura Mirek,Hajnová Renáta,Dohnal Martin,Zadrobílková Iva,Krausová Renáta,Bartošová Veronika

Nepřítomni-

Hosté:pan Seidl,

Místo konání: klubovna

 

       1.R.Jarkovská informovala ostatní členy |KMS o schůzce s ředitelkou Správy nemovitostí paní Ing Rychterovou.,které se zúčastnili i další členové KMS a cílem které bylo projednat rozsah oprav na budově klubovny a cenový rámec,.Na jednání bylo domluveno,že KMS předloží paní ředitelce svůj návrh,včetně projektové dokumentace,který bude obsahovat požadavky komise na opravu budovy.Maximální výše poskytnutých prostředků byla sjednána do hranice do 900 000Kč.

       2.KMS vyslovila poděkování Pavlu Firmanovi za zajištění programu na ČARODEJNICE a odsouhlasila čerpání prostředků z fondů magistrátu na občerstvení ve výši 6 276Kč.

      3.KMS zhodnotila veřejnou schůzi občanů k problematice výstavby areálu PARK GOLF,která se uskutečnila 14.dubna od 19 hod v hospůdce REVÍR.Zúčastnilo se jí pouze kolem 50 občanů.Podrobnější popis celé schůze je umístěn na internetových stránkách www.roudnicka-hk.cz.

     4.KMS pověřila paní Firmanovou a paní Zadrobílkovou,aby navštívili paní Hajnovou a poblahopřáli jménem komise k 95.narozeninám.Bylo odsouhlaseno čerpání příspěvku z magistrátu na bonboniéru a květinu ve výši 242 Kč.

    5.KMS konstatovala,že nesouhlasí s plánem magistrátu neinvestovat do opravy budovy bývalého NV a shodla se jednomyslně,že se bude na magistrátu informovat o možnosti odprodeje objektu.Dále bude podporovat úsilí místních občanů o založení právnické osoby-společnosti příp.neziskové organizace a za pomoci podnikatelů,bydlících v této čtvrti vypracovat záměr na využití objektu pro místní potřeby.Během schůze už bylo projednáno několik podnětů,předaných komisi.

   

   

    Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení jsou :

1.prověřit bod č.5 tohoto zápisu

                          

 

V Hradci Králové 5.5.2009

Za KMS Romana Jarkovská

 

—————

ZpětMK