2009-03 Zápis č. 3

07.04.2009 21:25

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.3

ze dne 31.3.2009

Přítomni:Firmanová Božena,Firman Petr,Vaňura Mirek,Hajnová Renáta,Dohnal Martin,Zadrobílková Iva,Krausová Renáta,Bartošová Veronika

Nepřítomni-

Hosté:pan Seidl,Tomáš Bedrna,Pavel Firman,Kraus Marcel, manželé Červinkovi, paní Homolková

Místo konání: hospůdka REVÍR

 

       1.KMS vyslovila poděkování Panu Vaňurovi za přípravu programu a moderování během dětského karnevalu,který se uskutečnil 21.března 2009 v hospůdce REVÍR.Dále poděkovala panu Marcelu Krausovi,který pořídil fotodokumentaci a neprodleně ji umístil na webové stránky. KMS odsouhlasila čerpaní prostředků na ceny pro děti z fondu KMS,vedeného pro tyto účely u magistrátu města.

       2.KMS odsouhlasila termíny dalších společenských akcí,které uspořádá na místním hřišti ,a to 30.4.2009 v 17 hod ČARODĚJNICE a 29.5.2009 v 15 hod DĚTSKÝ DEN.          

      3.KMS se rozhodla uspořádat veřejnou schůzi občanů k problematice výstavby areálu PARK GOLF,která se uskuteční 14.dubna od 19 hod v hospůdce REVÍR.Pozvánky zajistí Martin Dohnal(na pozvánce bude zároveň upozornění na akce pořádané v nejbližší době KMS-viz bod 2 a dále na svoz odpadu dne 5.dubna,jak bylo uvedeno v časopisu Radnice)Zároveň paní Firmanová všechny tyto akce vyhlásí místním rozhlasem.

     4 .KMS pověřila p.Jarkovskou ,aby požádala Ing Svátka o informaci,v jakém stádiu je řešení problematiky prašné cesty pod lesem.Ke dni sepsání tohoto zápisu již bylo zjištěno.že se zatím v této věci neděje nic.

    5.KMS pověřila p.Jarkovskou,aby domluvila schůzku s paní Rychterovou-ředitelkou Správy nemovitostí,týkající se budoucnosti budovy bývalého NV a připravované rekonstrukce klubovny na místním hřišti.Schůzka byla ke dni sepsání tohoto zápisu domluvena na 8.dubna v 15 hod.

     6.KMS se jednomyslně shodla na následujícím požadavku na DPmHK,týkajícího se posílení linky č.16 vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel a velkému nárůstu školní mládeže v těchto hodinách:

-z Roudničky mezi 9-10hod,12-13hod,21-22,30hod

-z města mezi 11-12hod,19-20hod a zajíždění spoje č.0 do Roudničky

     7.KMS se připojuje ke stížnosti manželů Červinkových a Homolkových a žádá o její prošetření tak ,jak bylo přislíbeno představiteli města na veřejné schůzi.(Stížnost je součástí přílohy)

     8.KMS ve spolupráci se Sportovním klubem vyhlašuje na 25.4.2009 v 10 hod brigádu na místním hřišti.Termín bude ještě vyhlášen místním rozhlasem.KMS vyzývá všechny občany,aby se této brigády zúčastnili a připravili tak sportoviště i celý areál na novou sezónu.

     9.Obyvatelé chatové oblasti se na KMS obrátili s požadavkem na umístění několika nových lamp veřejného osvětlení.

    10.Pan Milan Hovorka ukončil svoji práci v KMS a odevzdal předsedkyni průkazku člena KMS Roudnička.KMS mu poděkovala za jeho několikaletou pomoc a práci.

    11.Ke dni sepisování tohoto zápisu,dne 6.4.2009 v 8 hod se sešli členové KMS s panem Ondráčkem z technických služeb,aby si ujasnili konkrétní místa umístění herních prvků a laviček na návsi,úpravy zeleně,oprava betonového plácku a osázení zahrádky kolem zvoničky.Dále bylo domluveno umístění 5-6 ks laviček na hrázi u rybníka(podél nově vybudované stezky pro chodce a pro cyklisty)

       

    Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení jsou :

1.prověřit bod č.7 a 9 tohoto zápisu

 

                          

 

V Hradci Králové 6.4.2009

Za KMS Romana Jarkovská

 

—————

ZpětMK