2009-02 Zápis č. 2a - Příprava velké veřejné schůze (26.2.2009)

08.02.2009 19:03

 

Zápis KMS ROUDNIČKA č.2

 

ze dne 3.2.2009

 

 

Přítomni:Miroslav Vaňura,Veronika Bartošová,Milan Hovorka,Renáta Krausová,Iva Zadrobílková,Božena Firmanová,Petr Firman,Romana Jarkovská

Nepřítomni-omluveni:Renáta Hajnová

Hosté:p.Seidl

Místo konání: Hospůdka Revír

 

       1KMS odsouhlasila program veřejné schůze,která se bude konat 26.února 2009 v 18 hod v hospůdce Revír.Hlavními body,které budou s představiteli magistrátu projednávány budou:

           1.Možnost vybudování dětského hřiště v areálu sportovního klubu

            2.Provoz golfového hřiště-změna územního plánu

            3.Oprava budovy bývalého národního výboru

            4.Zimní údržba komunikací

            5.Oprava Zalomené ulice pod lesem

            6.Různé-připomínky a náměty občanů

 

        2.R.Jarkovská informovala KMS o jednání s p.Holubovou a p.Ondráčkem z TS,týkající se parkové úpravy prostoru u konečné stanice MHD.(V den zpracování tohoto zápisu se uskutečnila schůzka za účasti pana Ondráčka,p,Krausové,p.Vaňury,p.Hovorky a p.Jarkovské na které bylo přislíbena realizace návrhu KMS v rozsahu:

            1.Oprava zídek kolem brouzdaliště a vyasfaltování celé plochy

            2.Úprava zeleně

            3.Umístění 5 ks laviček v blízkosti „brouzdaliště“

           4.Umístění cca 5 dětských herních prvků(dle možných technických parametrů)

           5.Doplnění zeminy a vybudování ochranného pásma u vrby

           Termín: jaro 2009      

           6.Nové hokejové branky a basketbalové koše zakoupí KMS z vlastních prostředků

           Termín: do zahájení prací na úpravě parku TS

     KMS tímto děkuje paní Holubové i panu Ondráčkovi za velmi rychlou a účinnou pomoc při realizaci tohoto záměru KMS

   

    

   

 

    Úkoly z dnešního jednání a požadavky na organizační oddělení jsou :

1.připravit podklady pro veřejnou schůzi

2.předat zápis panu Ondráčkovi z TS(viz bod 2)

                      

 

V Hradci Králové 5.2.2009

Za KMS Romana Jarkovská

 

 

 

—————

ZpětMK