Sportovní klub, Soukromý jezdecký klub, Komise místní samosprávy a dále někteří

rodiče a přátelé Roudničky připravují

MASOPUSTNÍ PRŮVOD - v sobotu 20. února 2010

V předstihu proto trochu osvěty:

Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s náboženstvím, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.

Vyvrcholením masopustu je úterý, u nás to bude sobota 20. 02. 2010. Toho dne prochází vesnicemi (u nás městskou částí HK Roudnička) průvody maškar. Obchůzky masek neměly závazná pravidla, záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarád", jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem (u nás mužete dát i finanční příspěvek ve prospěch děti a mládeže Roudničky). Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil medvěd, objevovala se i maska s jezdcem na koni, žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

Se zánikem spousty lidových zvyků a obyčejů mizely pozvolna i maškary. Až v poslední čtvrtině 19. století se začaly znovu obnovovat. Velkou zásluhu na tom měli národopisní pracovníci a další nadšenci, kteří v lidových zvycích viděli způsob ovlivňování českého vlastenectví. My v tom vidíme zpestření života v Roudničce, podívanou pro děti, zážitek pro důchodce i ostatní a hlavně potlačení anonymity života, kterou dnešní doba přináší.  Při organizaci spoléháme na členy Sportovního klubu, Soukromého jezdeckého oddílu i další mládež, rodiče a přátelé Roudničky. 

   

Všichni občané bydlící v naší hezké Roudničce budou mít v den masopustního průvodu k výběru v podstatě ze tří možností:

  1. Pořídit si masku a jít v průvodu s muzikou ulicemi (možná budete někde pohoštěni, všechno sníst a hlavně vypít ale rozhodně nemusíte). Čeká se od vás legrace, nikoliv dotěrnost nebo podlehnutí alkoholu. Základ maškarního průvodu je již připraven, další dobrovolníci jsou vítání a mohou se okamžitě hlásit u Pavla Nesvačila – 721 012 385. Kdo by chtěl jít v průvodu, ale nemá masku (kostým), tomu ji seženeme, nebo si ji může půjčit v půjčovně Klicperova divadla – 495 514 590 (cena na víkend většinou 180,- Kč – např. mnich či vodník).
  2. Připravit malé symbolické pohoštění a čekat na maškarní průvod před svým domem, nebo někde v ulici i několik sousedů společně (protože udělat zastávku u všech 200 domů není možné). Pak si krátce zatančit či zazpívat, zábavu nezkazit a průvodu ukázat, kde bydlí další dobří sousedé.
  3. Odjet z Roudničky, nebo zůstat doma a vše sledovat za záclonou. Průvod nebude zvonit, kam nebyl pozván!!

Záleží na každém, kterou variantu si zvolí, vše je dobrovolné, a je to velký krok do neznáma. Doufejme, že se vydaří. Další informace se objeví na www.roudnicka-hk.cz, v Revíru a na autobusových zastávkách v Roudničce. Předpokládá se, že průvod vyjde 20. 2. 2010 kolem 9. hodiny ze spodního konce Roudničky, kolem poledne by měla být přestávka v Revíru a pak by se pokračovalo do horní části Roudničky.

To, co zde čtete, dostanou do schránek všichni obyvatelé Roudničky. Účelem je informovat o tom, co se na 20. února připravuje. Zároveň máte čas si rozmyslet, do které ze tří uvedených skupin se letos zařadíte.

POZOR: Členové přípravné skupiny masopustního průvodu vás někdy mezi 5. a 9. únorem osobně navštíví, aby zjistili, u kolika domů bude možná zastávka podle výše uvedeného bodu 2. Pokud v  těchto dnech nebudete doma a souhlasíte, aby se průvod u vás zastavil, zavolejte co nejdříve na 733 619 581 - M. Kraus.             

 

 

 MK