Historie Roudničky

Obec leží 236 m. n. m. v údolí mezi Kopcem sv. Jana a lesnatým návrším, které je odděluje od Vysoké n. L. Založili ji pravděpodobně v 11. století opatovičtí Benediktýni jako mnoho jiných obcí v okolí. Od roku 1421, kdy byl opatovický klášter vypálen a opuštěn, patřila Roudnička s kratšími přestávkami městu Hradec Králové. 
 

Název obce je zdrobnělinou jména Roudnice, které vzniklo příponou –ice z přídavného jména roudná (rudná). Ve středověku se majitelé vsi pokoušeli v okolí kutat. Katastrem obce protéká potok Biřička, který napájí rybníky Cikán, Datlík a Roudničku a vlévá se do Labe. Rybník Roudnička založila v roce 1469 hradecká obec.

Za třicetileté války obec velmi trpěla, některé usedlosti byly rozbořeny a zpustošeny. R. 1651 se Roudnička mezi vesnicemi města Hradec Králové ani neuvádí. Patrně co z ní zbylo, nebylo více pokládáno za vesnici a v r. 1699 obec královehradecká chtěla dokonce Roudničku zrušit. Nicméně v r. 1773 bylo v Roudničce 20 stavení, v r. 1826 21 domů a 184 obyvatel, v r. 1857 27 domů a 180 obyvatel.  1. a 2. července r. 1866 před bitvou u Hradce Králové ležela část rakouského vojska na polích u Roudničky. Téhož roku byl též les Borovina vojskem rakouským a pak i pruským vysekán, takže musel být nově vysázen. V roce 1880 bylo v Roudničce 30 domů a 190 obyvatel, v roce 1885 byl otevřen obecní hostinec v domě čp. 26, r. 1897 byl královéhradeckou obcí znovuzřízen a napuštěn rybník Roudnička. R. 1904 byla hráz rybníka Roudničky vysázena duby. R. 1905 byl založen Sbor dobrovolných hasičů a postavena hasičská kolna. R. 1909 byl na návsi upraven rybníček, při čemž bylo použito pevnostních cihel z Hradce Králové. První světové války se z Roudničky zúčastnilo 7 legionářů a padlo v ní 6 mužů, tři byli nezvěstní. R. 1921 byly v Roudničce 82 domy a 589 obyvatel, r. 1922 byl do Roudničky zaveden elektrický proud a o dva roky později byly Roudnička a Kluky rozděleny na dvě samostatné politické obce. (Poddanou vsí města Hradec Králové přestala být Roudnička v roce 1849 a spolu s obcí Kluky vytvořila jednu politickou obec). V roce 1929 (4. července) postihla Roudničku větrná smršť, která smetla střechy ze tří stavení, některé hospodářské stavby musely být zbořeny a z 25,  místy až 80 % byly poničeny rovněž ovocné stromy a lesy. R. 1963 žilo v Roudničce 264 lidí.

O lese Podzámčí nad Roudničkou vypráví pověst, že na místě, kde je v něm prohlubenina, stávala tvrz a z ní vedla chodba do opatovického kláštěra. Hradecké muzeum zde nechalo kopat, ale na žádné zbytky nějaké stavby se nepřišlo. Prohlubenina vznikla asi tím, že na Velký pátek byly hledány poklady. V roce 1980 rozhodnutím ONV Hradec Králové byla obec připojena k městu.MK