Vítejte na našem webu

Tyto webové stránky jsou jedním z nástrojů Komise místní samosprávy (KMS) pro styk s občany.

Měly by odrážet život v Hradci Králové – Roudničce a přispívat k tomu, abychom všichni byli informování, co KMS dělá pro zlepšení našeho života v městské části HK-Roudnička. Náměty a připomínky můžete napsat na této webové stránce, nebo pište na adresu 

KMS-ROUDNICKA@seznam.cz

========================================================

ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraje č. 2/2018 ze dne 05. 09. 2018 O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na základě posouzení situace a návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje vyhlašuji pro celé území Královéhradeckého kraje UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK, které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 07. 2018. Období mimořádných klimatických podmínek ve smyslu článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje je ukončeno s okamžitou platností vzhledem k předpokládanému vývoji počasí v Královéhradeckém kraji a vzhledem k situaci, kdy již pominulo bezprostřední nebezpečí vzniku požáru vlivem účinků mimořádně suchého počasí v přírodním prostředí. Účinnost Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách. 

========================================================

 

 


počítadlo.abz.czMK